Veelgestelde vragen over declareren van paramedische zorg

Bekijk ook Declareren FAQ met algemene vragen en antwoorden over o.a. openstaande vorderingen.

U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.
Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Als de einddatum van de machtiging gepasseerd is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.
Dit verschilt per overeenkomst U raadpleegt hiervoor de overeenkomst die uw eigen organisatie met ons heeft afgesloten.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.
 
Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.
 
U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.
Declaraties worden digitaal aangeleverd via Vecozo. Na verwerking van uw declaratie ontvangt u via Vecozo een retourbericht conform de vektisstandaard. Hierin wordt aangegeven wat betaald is en wat is afgewezen is met reden afwijzing.
 
 
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.
 
Bent u het afgelopen jaar gestart met het declareren op een chronische indicatie? Heeft u de 1e 20 nog niet op indicatiecode 8 ingediend? Declareert u dan de behandeldata vanaf januari van het nieuwe jaar door op indicatiecode 8. Pas als de 1e 20 op 8 zijn ingediend gaat u door op indicatiecode 1.
 
Voorbeeld
Een verzekerde heeft een aanvullende verzekering***  met 27 behandelingen.
De eerste behandeldatum is op 2 november 2015 en heeft u gedeclareerd op indicatiecode 8.
Tussen 4 en 29 december 2015 worden er nog 8 behandelingen gegeven en gedeclareerd op indicatiecode 8. Als u de behandeling in het nieuwe jaar vervolgt, declareert u nog 12 behandelingen op indicatiecode 8 (ongeacht waar de verzekerde verzekerd is). Daarna gaat u over op indicatiecode 1.
Wij mogen u helaas geen diagnosecodes geven
Onze collega’s van het Contactcentrum zorgaanbieders en Declaratieservice hebben geen medische opleiding gehad. Zij mogen u daarom geen antwoord geven over diagnosecodes.
 
U kunt zelf de diagnosecode bepalen
Gebruikt u voor het bepalen van een diagnosecode de lijst met diagnosecodes. Past de aandoening van uw patiënt niet in deze lijst? Dan kunnen wij u geen diagnosecode geven. De paramedisch adviseur van Zilveren Kruis gebruikt deze lijst namelijk ook.
 

In het Zorgverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst(en) inzien onder het kopje 'uw overeenkomsten'. In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief.

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 een van de AGB-codes van een medewerker in loondienst in rubriek 111 de AGB-code van uw praktijk.
Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.
 
Nieuwe medewerkers in loondienst in de praktijk
  • U meldt de nieuwe medewerker eerst aan bij VEKTIS.
  • Stuurt u daarna de nieuwe AGB-code in een bericht naar:
 
Wij koppelen de nieuwe medewerker aan uw contract. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt.