Informatie voor diëtisten

In de NZa – beleidsregel, zijn de prestaties voor extramurale diëtetiek (BR – REG – 18124) aangepast:

Bekijk de prestatiecodes in 2018 

Medische drinkvoeding

​Volgens de LESA richtlijn moeten alle aanvragen voor medische voeding (met uitzondering van bepaalde patiëntengroepen) verlopen via de diëtist.   Formulier aanvraag dieetpreparaten

Veelgestelde vragen

Bekijk de Veelgestelde vragen over het contract voor 2017-2018 

Documenten