Voetzorg

​Bij voetzorg bij Diabetes Mellitus: De podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert

De vergoeding van voetzorg door de podotherapeut of pedicure wordt soms vergoed uit de basisverzekering en soms uit de aanvullende verzekering.

Declareren van podotherapie door de gecontracteerde podotherapeut

Informatie voor gecontracteerde podotherapeuten vindt u bij Paramedische zorg.

Vergoedingen (uitleg voor verzekerden)