Nieuws voor aanbieders van overige zorg

Informatie over o.a. het inkoopbeleid voor vergoedingen en prestaties. En onderwerpen zoals 'meer tijd voor de patiënt of 'zorg voor kwetsbare groepen. En het herzien van ons beleid voor CVRM. Lees meer
We hebben besloten om tandprothetici en tandartsen dezelfde meerjarige (2020–2021) overeenkomst aan te bieden voor prothetiek. Lees meer
Alle declaraties worden weer via Vecozo bij ons afgeleverd. Eerder berichtten wij dat niet alle declaraties afgeleverd werden. Deze verstoring is opgelost. Lees meer
Bijna 200 zorgaanbieders bezochten afgelopen woensdag de informatiebijeenkomst Wijkverpleging.  Lees meer
De tarieven voor sommige ANZ prestaties stonden eerder fout in ons systeem. Het is mogelijk dat daarom uw declaratie(regel)s zijn afgewezen.  Lees meer
In 2019 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties. Lees meer
Vandaag publiceren wij de model overeenkomsten voor bijzondere tandheelkunde, jeugdtandverzorging en prothetiek. Lees meer
In ons inkoopbeleid 2020 gaven we aan zo nodig aanvullend beleid te publiceren per 1 juli 2019 voor het registreren volgens ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’; en voor de doelgroepenregistratie.  Lees meer
Samen met andere partijen en intern werkt Zilveren Kruis mee aan vermindering van administratieve lasten en meer tijd voor zorg.  Lees meer
Graag informeren wij u over de status van de Inkoopprocedure Zittend Ziekenvervoer.  Lees meer
Wij hebben declaraties uit 2018 van single source middelen verkeerd uitbetaald. Lees meer
We hebben de tarievenlijst per 1 juli 2019 aangepast en deze vindt u hier op onze website Lees meer
Wij vergoeden geen declaraties van injectiematerialen die op de lijst “niet te vergoeden middelen” staan. Wij maken een uitzondering voor injectiematerialen die gebruikt worden voor euthanasiedoeleinden. Lees meer