Zorghotel en Herstellingsoord

De vergoeding in 2017 komt uit ELV of uit 'Hulp aan huis'

De vergoeding voor verblijf in een herstellingsoord of zorghotel vervalt in de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis per 1 januari  2017. In sommige situaties kan er echter sprake zijn van een niet-medische situatie maar er is wel een sterke behoefte voor een tijdelijk verblijf.
 
Extra vergoeding Hulp aan huis in aanvullende verzekering

Zilveren Kruis biedt vanaf 1 januari in alle aanvullende verzekeringen een vergoeding voor hulp aan huis bij uitval van ADL. De verzekerde krijgt in deze situatie, na toestemming van de Zorgcoach van Zilveren Kruis, op basis van de mate waarin de verzekerde in ADL beperkt is, een vrij besteedbaar budget van maximaal 1.000 euro per ziekenhuisopname. De verzekerde kan hieruit ook verblijf in een zorghotel bekostigen.

Geen betaalovereenkomsten per 2017 voor herstellingsoorden en zorghotels
De verzekerde krijgt een budget toegewezen en  betaalt het verblijf via de vergoeding Hulp aan huis bij uitval van ADL zelf aan het zorghotel. Zilveren Kruis sluit daarom per 2017 geen betaalovereenkomsten af met zorghotels/herstellingoorden.

Per 1 januari 2017 wordt Eerstelijnsverblijf (ELV) volledig vergoed vanuit de basisverzekering
Dit geldt ook voor geïndiceerde (thuis)zorg. Een Eerstelijnsverblijf is een tijdelijk verblijf waarbij een verzekerde geneeskundige zorg nodig heeft, zoals huisartsen die plegen te bieden, met verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Een verzekerde komt alleen in aanmerking voor ELV als er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. De huisarts bepaalt dit. Om deze zorg te kunnen leveren aan verzekerden van Zilveren Kruis heeft u een contract nodig.

​Heeft u een vraag?

Voor vragen over