Alternatief/Huid/Voetzorg

Informatie voor zorgaanbieders over betaalovereenkomsten en declareren


 

Bekijk informatie per zorgsoort

 

Er is een vergoeding mogelijk voor preventieve cursussen bij verschillende aanbieders

 

Veelgestelde vragen

Nee dat is niet mogelijk. U kunt uw declaraties alleen elektronisch (via VECOZO) bij ons indienen.
​Nee, alleen een podotherapeut (hoofdbehandelaar) mag vanaf een zorgprofiel 2 of hoger als beheerder van het budget declareren. U kunt een overeenkomst aangaan met de podotherapeut.
​Wij sluiten geen contracten met zorgaanbieders van alternatieve geneeswijzen en therapieën
​Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde gekozen aanvullende pakket.

 
U moet aangesloten zijn bij een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging
  • Consulten en behandelingen moeten uitgevoerd worden door een behandelaar die is aangesloten bij een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging.
  • Daarnaast moet de behandeling vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in het overzicht is opgenomen.

Actueel

Voor enkele zorgsoorten hebben we voor alle duidelijkheid in de inkoopdocumenten een apart (sub)kopje opgenomen over het kwaliteitsbeleid. Lees meer
Per 1 april 2018 starten zorgverzekeraars met de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz over het schadejaar 2018. Lees meer
Er is onduidelijkheid bij het declareren van zorg voor verzekerden met een collectieve verzekering via de gemeente Amsterdam. De namen van de verschillende pakketten lijken erg op elkaar.  Lees meer