Alternatieve geneeswijzen

​Vergoeding van alternatieve geneeswijzen

​Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde gekozen aanvullende pakket. Wij sluiten geen contracten met zorgaanbieders van alternatieve geneeswijzen en therapieën.

U moet aangesloten zijn bij een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging

  • Consulten en behandelingen moeten uitgevoerd worden door een behandelaar die is aangesloten bij een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging.
  • Daarnaast moet de behandeling vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in het overzicht is opgenomen.