Wondzorg

Snellere genezing van complexe wonden

Wondzorg 

 
Goede wondzorg leidt tot snellere wondgenezing en draagt bij aan de vitaliteit van onze klanten
In de huidige situatie zien wij dat wondgenezing gemiddeld 14 weken duurt. Wij zijn er samen met experts op het gebied van wondzorg van overtuigd dat de wondgenezing naar gemiddeld 9 weken kan. Voor goede wondzorg en daarmee een snellere wondgenezing is duidelijke regie door de zorgaanbieder(s) en verbreding van expertise nodig.
 
Zilveren Kruis stimuleert goede wondzorg door in te zetten op drie speerpunten
  1. In 2020 voor alle verzekerden van Zilveren Kruis een meetbaar snellere genezing van complexe wonden, door wondzorg  die is ingekocht op basis van uitkomsten.
  2. We willen knelpunten wegnemen:
    a. Expertise verhogen op herkenning, behandeling en verpleging van de wond
    b. Een regierol creëren die tijdens het zorgtraject de voortgang bewaakt.
  3. Verpleging van de complexe wond vindt bij voorkeur in de thuissituatie plaats.

Zorginkoopdocumenten voor 2017