Eerstelijns verblijf (ELV) & Geriatrische zorg (GRZ)

Zilveren Kruis staat ouderen met raad en daad bij om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven

Kwetsbare ouderen bieden we ondersteuning door tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf aan te bieden als de zorg thuis tijdelijk niet verantwoord en/of adequaat geleverd kan worden.

ELV & GRZ 

 

Beleidsregels NZa

Zorginkoopdocumenten voor 2017

Veelgestelde vragen

​Wij vergoeden in 2018 ELV geleverd door niet-gecontracteerde zorgverleners aan onze verzekerden. De voorwaarden voor vergoeding van ongecontracteerde wijkverpleging worden toegelicht in de polisvoorwaarden 2018. Deze polisvoorwaarden maken wij rond half november 2017 bekend.
​U kunt als nieuwe aanbieder wijkverpleging geen overeenkomst meer aanvragen voor 2018. De indieningstermijn voor nieuwe aanvragen is per 1 augustus 2017 gesloten. U vindt in het inkoopbeleid meer informatie hierover.
​U kunt ons een email sturen met uw vragen  onder vermelding van de AGB-code naar: zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl.
​In onze aanbiedingsmail die wij op 15 september 2017 versturen leggen wij de berekening van het budget 2018 uitgebreid uit. Heeft u deze nog niet ontvangen? Stuur t u dan een email naar: zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl onder vermelding van de AGB-code.
​U leest de wijzigingen in het inkoopdocument.
​U maakt afspraken  met zorgverleners in u werkgebied die zorg leveren aan kwetsbare ouderen. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen/spoedeisende hulp (SEH), huisartsen, huisartsenposten (HAP), aanbieders van wijkverpleging, (geriatrische) revalidatiecentra en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat u afspraken maakt over concrete doelstellingen, bijvoorbeeld over het verminderen van de druk op SEH en HAP in relatie tot kwetsbare ouderen, of de verwijzing van huisartsen naar ELV.
​Een tijdelijke opname in een ELV is een tijdelijke oplossing tot terugkeer naar huis mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat patiënten in een ELV vlot doorstromen naar de thuissituatie of WLZ. Een snelle uitstroom en doorstroom zijn mogelijk als snel duidelijk is of een patiënt terug naar huis kan of doorstroomt naar de Wlz.  In de praktijk zien we dat patiënten onnodig (lang) verblijven in een ELV-instelling zonder dat duidelijk is waar de patiënt naar toe uitstroomt. We vragen daarom aanbieders om bij een behandelduur langer dan 3 maanden voor ELV laag complex en hoog complex een machtigingsverzoek in te dienen. Wij publiceren voor 15 november meer informatie over de aanvraagprocedure.