De voorwaarde uit het inkoopbeleid 2018 over het uitvoeren van indicatiestellingen vervalt

6-7-2017
Het was de bedoeling om de indicatiestelling altijd door gecontracteerde aanbieders uit te laten voeren. Deze voorwaarde vervalt. Zilveren Kruis neemt voor 2018 andere maatregelen om ondoelmatige en onrechtmatige zorg door niet-gecontracteerde aanbieders tegen te gaan.
 
Begin september communiceren wij via onze website welke maatregelen dat zijn
Wij werken de komende periode deze maatregelen verder uit.
 
Verzekerden lezen de voorwaarden voor vergoeding van wijkverpleging in de polisvoorwaarden
Wij publiceren de polisvoorwaarden uiterlijk op 19 november 2017.