Vanaf 1 januari 2017 stopt de vergoeding van medicinale Cannabis

28-11-2016
Het gebruik van medicinale Cannabis valt per 1 januari 2017 niet meer binnen de dekking van de Zorgverzekeringswet. De reden is dat de werking van cannabis in een recent uitgevoerde systematische review in de JAMA (Cannabinoids for Medical Use - A Systematic Review and Meta-analysis) niet is aangetoond. Wij mogen daardoor volgens de Zorgverzekeringswet dit middel niet langer vergoeden als zijnde rationele farmacotherapie. Er worden geen nieuwe machtigingen meer afgegeven.
 
Zilveren Kruis vergoedde medicinale cannabis uitsluitend op machtiging
Het betreft een zeer beperkt aantal indicaties die door het Bureau voor Medicinale Cannabis (VWS) ― met de kennis van dat moment ― waren aangewezen als bewezen werkzaam.
 
Overgangsperiode voor onze verzekerden tot 1 juli 2017
Wij bieden onze verzekerden die op dit moment een machtiging hebben en worden behandeld met medicinale Cannabis, een éénmalige overgangsperiode van 6 maanden waarin wij het middel uit coulance blijven vergoeden. Dit om onze verzekerden in de gelegenheid te stellen om in overleg met hun behandelaar op zoek te gaan naar een andere therapie. Wij zullen onze verzekerden hierover informeren.
 
Medicinale cannabis kan met een gebruikstermijn tot 1 juli 2017 in rekening worden gebracht
Voor apothekers betekent dit dat de medicinale Cannabis, voor huidige gebruikers met een machtiging voor vergoeding, voor een maximale therapeutische gebruikstermijn tot 1 juli 2017 in rekening gebracht kan worden. Medicinale Cannabis die is bedoeld voor gebruik ná die datum, valt nadrukkelijk niet onder de vergoedingsregeling.