Tien GGZ-instellingen maken meerjarenafspraak met Achmea

8-12-2014

​​

Tien* grote GGZ-instellingen hebben met Achmea contracten afgesloten voor de komende vier jaar.

 

GGZ-zorg zo zwaar als nodig, zo licht als mogelijk

Tien* grote GGZ-instellingen hebben met Achmea contracten afgesloten voor de komende vier jaar. In de contracten zijn afspraken gemaakt over nieuwe zorgvormen en de beddenafbouw waarmee de beoogde veranderingen in de GGZ-zorg gerealiseerd worden. Daarnaast investeert Achmea samen met het UWV specifiek in arbeidsintegratietrajecten voor chronisch psychiatrisch patiënten.
 
Anouk Mateijsen, manager GGZ bij Achmea: “Samen staan we voor een enorme uitdaging. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat de zorg beter wordt, maar er zijn ook dilemma’s. Instellingen moeten hun vastgoed afbouwen, personeel omscholen en krijgen te maken met een scherp dalende omzet. Positief is dat er mogelijkheden ontstaan om nieuwe zorgvormen in te richten voor patiënten die voorheen opgenomen werden, zodat men kansen krijgt om echt weer deel te nemen aan de maatschappij. We zijn verheugd dat zoveel instellingen met ons een goede basis hebben gelegd om de veranderingen vanuit klant-, kwaliteit- en kostenperspectief verder vorm te geven.”
 
De contracten geven de instellingen voor dit deel van de zorg langdurige financiële zekerheid zodat zij in stapjes toe kunnen werken naar de hervorming van de GGZ-zorg. Achmea compenseert de instellingen gedeeltelijk voor kosten die zij moeten maken. Omdat de afbouw van bedden in vier jaar in plaats van zes jaar plaatsvindt, kan een deel van de besparing geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de zorg en nieuwe zorgvormen. De afbouw zal zorgvuldig plaatsvinden en gezamenlijk wordt strak gemonitord, zodat er voldoende plaatsen blijven voor mensen die wel opgenomen moeten worden. “Chronisch psychiatrisch patiënten die dat willen en kunnen, krijgen de mogelijkheid om naast de ambulante behandeling een arbeidsintegratietraject te volgen, volgens de IPS (Individual Placement and Support) methodiek in nauwe samenwerking met het UWV. Tevens wordt de populatie ernstige psychiatrisch patiënten in kaart gebracht, zodat deze groep een juist zorgaanbod krijgt en niet tussen wal en schip valt in de landelijke transities. In een eerste pilot is gebleken dat dit absoluut meerwaarde heeft voor alle partijen.”

  

Achtergrond

GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars en VWS hebben in een Bestuurlijk Akkoord onder meer afgesproken dat uiterlijk in 2020 het aantal bedden met een derde is teruggebracht. Hierdoor kunnen meer mensen ambulante zorg krijgen. Als een opname noodzakelijk is, kan deze korter zijn dan voorheen. Twee jaar eerder dan landelijk afgesproken geven Achmea en de instellingen vorm en inhoud aan de vermaatschappelijking van GGZ zorg. De afspraken over de ambulantisering geven een positieve impuls aan de mogelijkheden van herstel en een betere kwaliteit van leven voor patiënten en leiden tot aanzienlijke besparingen op de kosten per patiënt.

Jaarlijks maken in Nederland zo’n half miljoen mensen gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder vallen bijvoorbeeld psychische klachten als depressie, burn-out, ADHD, een alcohol- of drugsverslaving en schizofrenie. Veruit de meeste mensen gaan voor hun klachten in ambulante behandeling bij een psycholoog, psychiater of GGZ-instelling. Minder dan 10% wordt gedurende hun behandeling tijdelijk in een kliniek opgenomen.
 
* Arkin, Altrecht, GGZ Centraal, GGZ Drenthe, Parnassia Groep, GGZ inGeest, Bouman GGZ, Delta Psychiatrisch Centrum, GGNet, Victas.