Start controles samenloop declaraties Zvw/Wlz

24-1-2018

​Het gaat om controles op declaraties uit 2018 van Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole gebeurt landelijk op dezelfde manier.

Wat is samenloop met de Wlz eigenlijk?

Samenloop ontstaat als u declareert bij de zorgverzekeraar terwijl uw patiënt met verblijf én behandeling in een Wlz-instelling woont. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren. Alleen konden zij dat tot nu toe niet goed doen. Benodigde informatie kon digitaal niet worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel.

Vanaf 1 april 2018 wijzen wij declaraties af als er sprake is van samenloop met de Wlz

U krijgt uw declaratie door de zorgverzekeraar dan niet (meer) uitbetaald. De Wlz-zorgaanbieder waar uw patiënt verblijft én behandeling ontvangt, is verantwoordelijk om alle benodigde en passende zorg aan de patiënt te leveren.

Een zorgvuldige invoering van deze werkwijze is belangrijk

Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland alle gecontracteerde zorgaanbieders over samenloop een brief gestuurd.​​​​