Het roer gaat om: veranderingen in het belang van huisarts en patiënt

6-10-2015
 
Huisartsen, zorgverzekeraars en patiënten hebben op 1 oktober een akkoord gesloten op de drie hoofdthema’s van de protestbeweging ‘Het Roer Moet Om’ onder huisartsen. Op 5 oktober ontving Minister Schippers de gemaakte afspraken.
 
De aanleiding voor het overleg  was het signaal van een actiegroep van huisartsen ‘Het Roer Moet Om’, die eerder dit jaar een manifest overhandigden aan de minister en de zorgverzekeraars. Hierin riepen ze de minister, politiek en verzekeraars op om lef te tonen, de wet- en regelgeving rondom huisartsenzorg te veranderen en de administratieve lasten flink te verlagen.

Concrete afspraken

Namens de zorgverzekeraars zat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan tafel. We hebben concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van overbodige formulieren, procedures, machtigingen en verwijzingen. Bijvoorbeeld als het gaat om doorverwijzen, jaarlijks terugkerende controles en het uitschrijven van recepten voor specifieke medicijnen.

Administratieve lasten andere zorgverleners bekijken

ZN-voorzitter André Rouvoet vertelde bij de presentatie dat de zorgverzekeraars ook de administratieve lasten voor andere zorgverleners kritisch gaan bekijken. “We hebben nu afspraken gemaakt met de huisartsen, hierna willen we snel ook met andere beroepsgroepen aan de slag, te beginnen in de eerste lijn.”

Meer mogelijk in samenwerking huisartsen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaf eerder al aan dat huisartsen meer kunnen samenwerken in het belang van de patiënt. In juni hebben wij in een debat, met onder andere ‘Het Roer Moet Om’, al aangegeven dat we geen wetgeving nodig hebben om te veranderen. De ruimte die er al is in de wet kunnen we samen beter benutten. Ook wij hebben daar de afgelopen jaren onvoldoende gebruik van gemaakt. Nu gaan we dat wel doen. Bijvoorbeeld door met een regionale afvaardiging zorgvernieuwing in kaart te brengen.