Verschillende polissen via de gemeente Amsterdam. Let op bij uw COV-check!

13-6-2016
Er is onduidelijkheid bij het declareren van zorg voor verzekerden met een collectieve verzekering via de gemeente Amsterdam. De namen van de verschillende pakketten lijken erg op elkaar. Dit speelt vooral bij tandartsen, fysiotherapeuten en hulpmiddelenleveranciers. De vergoedingen kunnen behoorlijk verschillend zijn!
 
Het gaat om de volgende 2 pakketten, die in VECOZO als volgt worden weergegeven:
 
AV Amsterdam 1, 2,3
Polis voor inwoners van Amsterdam die gebruik mogen maken van dit collectieve pakket via de gemeente. Deze polissen hebben een 3-cijferig pakketnummer.
 
Aanvullend Amsterdam *, **, *** en **** (onderdeel van de zgn. Sterrenlijn)
Polis voor ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente Amsterdam. Deze polissen hebben een langer nummer (meer dan 3 cijfers)
 

U herkent deze verschillende pakketten bij de COV-check
Wij adviseren ook altijd om bij twijfel de polisvoorwaarden door de verzekerde te laten controleren.

 
Twijfelt u nog steeds? Neem dan gerust contact met ons op.