Zorgaanbieders - Actueel

Nieuws over de contractering en het declaratieproces

Vanaf 1 januari 2019 worden alle verzekerden van Uzovi-code 7084 DFZ overgezet naar Uzovi-code 3358 DFZ. Lees in de nieuwsrubriek bij uw zorgsoort wat dit betekent voor uw declaraties.

fbto over naar zilverenkruis

Algemeen nieuws

Voor enkele zorgsoorten hebben we voor alle duidelijkheid in de inkoopdocumenten een apart (sub)kopje opgenomen over het kwaliteitsbeleid. Lees meer
Per 1 april 2018 starten zorgverzekeraars met de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz over het schadejaar 2018. Lees meer
Er is onduidelijkheid bij het declareren van zorg voor verzekerden met een collectieve verzekering via de gemeente Amsterdam. De namen van de verschillende pakketten lijken erg op elkaar.  Lees meer
Deze Health deal moet bijdragen aan optimale beschikbaarheid van medische informatie met aandacht voor het waarborgen van privacy, databescherming en patiëntveiligheid. Lees meer
Minder formulieren, procedures, machtigingen en verwijzingen. De afspraken die de onnodige bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen terugdringen gaan voor een groot deel in per 1 januari 2016.  Lees meer
​Dit betekent dat u deze behandelingen niet meer rechtstreeks bij ons kunt declareren met een akte van cessie. Lees meer
​Met ingang van 2015 heeft Achmea 9 ziekenhuizen een driejarige overeenkomst aangeboden voor het leveren van borstkankerzorg of uitvoeren van staaroperaties. Lees meer
​Tien* grote GGZ-instellingen hebben met Achmea contracten afgesloten voor de komende vier jaar. Lees meer
​Vooral het e-mailadres van uw praktijk of van uzelf als zorgaanbieder is van belang. Lees meer
     

    De meest actuele informatie vindt u op Nieuws.zilverenkruis.nl