Nieuws voor aanbieders van Medisch Specialistische Zorg

Samen met u brengen we in 2021 maar liefst 10% van de medisch specialistische zorg naar huis. Dat is onze ambitie. De transformatiegelden zijn daarbij een mooie stimulans. Ga met ons in gesprek!  Lees meer
In het jaar 2019 besteedt Zilveren Kruis aandacht aan eerstelijns diagnostiek door datamining en de opmaak van spiegelinformatie. Lees meer
Voor 2019 kennen wij een aantal wijzigingen in de polisvoorwaarden. Wij hebben deze voor u op een rij gezet. Lees meer
Per 1 januari 2019 voegen wij de administraties van DFZ en Zilveren Kruis samen. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. Lees meer
Het gaat om controles op declaraties uit 2018 van Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole gebeurt landelijk op dezelfde manier.  Lees meer
In 2018 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties en het aanvragen van een machtiging. Bekijk de belangrijkste wijzigingen.  Lees meer
Bestuurders van Martini Ziekenhuis en Zilveren Kruis ondertekenen vandaag een contract voor vier jaar. Lees meer
Het monitoren en naleven van de omzetafspraken verandert. Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 worden de dure geneesmiddelen (Add-ons en OZP-stollingsfactoren) op een aparte Vektis-standaard aangeleverd, de DG301. Dit betekent een extra declaratiestroom voor u en voor ons. Daarnaast betekent het een andere manier van registreren.  Lees meer
Er zijn nu twee nieuwe keuzehulpen beschikbaar die de patiënt en zorgverlener ondersteunen bij deze ingewikkelde beslissing; de consultkaarten en de Nierwijzer.  Lees meer
Het gebruik van medicinale Cannabis valt per 1 januari 2017 niet meer binnen de dekking van de Zorgverzekeringswet. Lees meer
Zilveren Kruis heeft een inkoopprocedure voor de inkoop van protonentherapie opgesteld.  Lees meer
Hartpatiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen vanaf deze maand de beschikking over ‘HartWacht’, een 24-uurs telecardioloog op hun smartphone of tablet.  Lees meer
​U dient uw declaraties voor kaakchirurgie per behandeldatum 1-1-2015 anders in. Er zijn vier wijzigingen. Lees meer