Medisch Specialistische Zorg MSZ

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

U kunt machtigingsaanvragen via VECOZO indienen. Dit geldt voor alle behandelingen waarvoor een machtiging nodig is. Deze behandelingen staan op de limitatieve lijst. De limitatieve lijst vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
De zorgaanbieder is verplicht de verzekerde met een Selectieve Polis te informeren over de voorgenomen behandeling, en dus ook over de kosten en eigen betalingen voor de medische behandeling. Zie beleidsregel TH/BR-012 NZa. Als de zorgaanbieder rechtstreeks een declaratie aan de verzekerde met een Selectieve Polis verstuurt is een geneeskundige behandelingsovereenkomst nodig (7:446 BW).  

Actueel

Bestuurders van Martini Ziekenhuis en Zilveren Kruis ondertekenen vandaag een contract voor vier jaar. Lees meer
Het monitoren en naleven van de omzetafspraken verandert. Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 worden de dure geneesmiddelen (Add-ons en OZP-stollingsfactoren) op een aparte Vektis-standaard aangeleverd, de DG301. Dit betekent een extra declaratiestroom voor u en voor ons. Daarnaast betekent het een andere manier van registreren.  Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het zorginkoopbeleid voor 2018

Bekijk alle beleidsonderwerpen voor 2018