​​

Zilveren Kruis selectieve polissen

Informatie voor niet - geselecteerde ziekenhuizen

 

Zorgpas

Hoe controleert u eenvoudig of uw patiënt een selectieve polis heeft?

U herkent een verzekerde met een selectieve polis aan de zorgpas en de pakketcode. De pakketcode vindt u door een Controle op Verzekeringsrecht (CoV) uit te voeren bij VECOZO

 Pakketnamen en pakketcodes

Pakketnaam Code UZOVI
ZieZo Selectief Polis 109 3311
Zilveren Kruis Basis Budget 106 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) 176 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) 186 3311
Aevitae Zorgplan Selectief polis (volmacht) 1142 8958
IAK Zorg Plan Selectief polis (volmacht) SV8 8971
Principe Polis Budget 196 3311

 

 

Wettelijke informatieplicht

Het vonnis van de rechtbank heeft naar aanleiding van de bodemprocedure tot de volgende uitspraak geleid:

- verzekerden ?hebben op grond van het vonnis in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid
- zorgverzekeraars moeten hun verzekerden adequaat informeren over de polis en voorwaarden; dat heeft Zilveren Kruis gedaan en blijft Zilveren Kruis ook doen.
- ziekenhuizen moeten op grond van het vonnis de patiënten informeren over het feit dat ze niet zijn gecontracteerd. Het is voldoende als deze informatievoorziening verloopt via de website, brieven, folders e.d? 
Ziekenhuizen en zorgaanbieders moeten patiënten informeren over de kosten van een behandeling?. Dit is een aanvulling van de NZa.

 

  

Declareren

Voordat u gaat declareren

Behandelingen met een behandeldatum in 2015, 2016, 2017 en 2018 kunt u rechtstreeks bij ons declareren.
Deze declaraties beoordelen wij handmatig. Zo nodig nemen we contact met u op.

Nota’s van selectieve polissen vergoeden wij voor 75%.

Wij betalen 75% van het gemiddelde tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) voor de nota’s die u via VECOZO indient.
Deze werkwijze beperkt zich tot nota’s van selectieve polissen van verzekerden voor planbare zorg.

Wat doet u met de restantnota?

Als u voldaan heeft aan de wettelijke informatieplicht kunt u de restantnota in rekening brengen bij de betreffende verzekerde. Wij verzoeken u hierbij expliciet te vermelden dat het gaat om een restantnota en dat vergoeding vanuit Zilveren Kruis al heeft plaatsgevonden.

Bekijk drie voorbeelden

Wij vergoeden bepaalde zorg 100%

Dit geldt bijvoorbeeld voor spoedzorg, tertiaire verwijzing en lopende behandelingen.
Bij het declareren van deze zorg krijgt u niet te maken met een deelbetaling.

Bekijk de behandelingen
 

Contact

Heeft u een vraag

Bent u een verzekerde en heeft u een vraag

  • over het declaratieoverzicht of
  • over vergoedingen en/of polisvoorwaarden?


Vergoedingen, polisvoorwaarden en uw declaratieoverzicht
Vind vergoedingen en voorwaarden op www.zilverenkruis.nl
Bekijk uw declaratieoverzicht op Mijn Zilveren Kruis

Contact met Zilveren Kruis

Service & Contact 

Contact over Zorg Plan Selectief

Bel naar:
Aevitae (0900) 369 333
IAK Volmacht (040) 26 11 888