Nieuws voor aanbieders van Mondzorg

We hebben besloten om tandprothetici en tandartsen dezelfde meerjarige (2020–2021) overeenkomst aan te bieden voor prothetiek. Lees meer
In 2019 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties. Lees meer
Vandaag publiceren wij de model overeenkomsten voor bijzondere tandheelkunde, jeugdtandverzorging en prothetiek. Lees meer
Per 31 december 2018 worden er in de tarievenlijst tandheelkundige zorg een aantal wijzigingen doorgevoerd. Lees meer
Per 1 januari 2019 voegen wij de administraties van DFZ en Zilveren Kruis samen. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent. Lees meer
Het gaat om controles op declaraties uit 2018 van Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole gebeurt landelijk op dezelfde manier.  Lees meer
In 2018 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties en het aanvragen van een machtiging. Bekijk de belangrijkste wijzigingen.  Lees meer
Met ingang van 1 oktober 2017 vergoeden wij geen declaraties voor M32 meer. Lees meer
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om juistheid- en volledigheidscontroles (JVC’s) te bouwen voor het Machtigingenportaal. De testfase is succesvol afgerond waardoor de JVC’s nu landelijk worden uitgerold op 13 maart 2017.  Lees meer