Mondzorg

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

​• U hoeft niet meer te zoeken naar de juiste zorgverzekeraar
• Eén loket voor alle aanvragen
• Automatisch de juiste beslisboom
• Direct duidelijkheid over de beoordeling
• Sneller inplannen en behandelen van uw patiënten

Meer informatie hierover vindt u bij Mondzorg > Machtigingen & Declareren of Download de flyer.

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende fouten bij het indienen van een machtigingsaanvraag
 
Ingangsdatum
Het is bij een machtigingsaanvraag belangrijk deze op de juiste ingangsdatum te zetten. Dit geldt ook voor aanvragen die u achteraf indient. Doet u dit niet dan ontvangt u wel een machtiging, maar helaas is deze op de behandeldatum niet geldig. Wij kunnen de datum dan niet meer handmatig aanpassen. U moet de aanvraag dan intrekken en opnieuw indienen met de juiste ingangsdatum.
 
Materiaal- en techniekkosten
In Vecozo moeten de materiaal- en techniekkosten per prestatiecode worden vermeld. Als u extra materiaal- en techniekkosten voor bijvoorbeeld een metalen plaat of weekblijvende basis aan wilt vragen telt u dit op bij de techniekkosten van de betreffende prestatiecode. U moet dit wel aan geven in het aanvraagformulier. Als u de materiaal- en techniekkosten niet gesplitst aanlevert moet u de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag met gesplitste codes indienen.
 
Prestatiecodes
Het is belangrijk dat u alle codes los opvoert in Vecozo. U kunt achteraf namelijk geen code of aantal meer toevoegen of wijzigen. Controleer dit altijd voordat u een aanvraag doorzet. Als u een code vergeet moet u de aanvraag intrekken en een totaal nieuwe aanvraag indienen.
 
Tip! Toelichting bij aanvraag
Als u naast de gevraagde informatie extra informatie wilt toevoegen kunt u dit als bijlage meesturen.
 
Intrekken van de Vecozo aanvraag
U heeft een aanvraag niet juist ingevuld. U kunt deze dan intrekken. U maakt dan een nieuwe aanvraag aan. Het wijzigen van een reeds ingediende aanvraag is op dit moment helaas nog niet mogelijk.
​De belangrijkste (meest wettelijke) wijzigingen in de polisvoorwaarden voor de basisverzekering
zijn:
 
 • Verlenging aanspraak fronttandvervanging jeugd
  Er is aanspraak op fronttandvervanging met niet plastische materialen voor verzekerden jonger dan 23 jaar. Het element moet aantoonbaar voor het 18e jaar niet aangelegd zijn of ontbreken als gevolg van een ongeval.
 • Uitbreiding aanspraak klikgebitten en mesostructuren
  De aanspraak op klikgebitten en mesostructuren komt onder artikel 2.7 lid 5b van het Besluit Zorgverzekering. Dit betekent dat de aanspraak niet meer gekoppeld is
  aan de aanspraak op implantaten uit de bijzondere tandheelkunde. Er blijft toestemming nodig van Zilveren Kruis.
 • Verandering eigen bijdragen protheses en klikgebitten
  De eigen bijdrage voor een klikgebit en mesostructuur in de onderkaak wordt 10% en de eigen bijdrage voor een klikgebit en mesostructuur in de bovenkaak 8%. Voor de reparaties en rebasingen van volledige protheses en klikgebitten wordt een eigen bijdrage ingevoerd van 10%.
 • Verwijzing door tandprotheticus
  Een tandprotheticus mag verzekerden alleen doorverwijzen naar een tandarts(- implantoloog) en niet naar de tweede lijn (kaakchirurg of CBT).

Actueel

Met ingang van 1 oktober 2017 vergoeden wij geen declaraties voor M32 meer. Lees meer
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om juistheid- en volledigheidscontroles (JVC’s) te bouwen voor het Machtigingenportaal. De testfase is succesvol afgerond waardoor de JVC’s nu landelijk worden uitgerold op 13 maart 2017.  Lees meer
Een overzicht van de wetswijzigingen voor 2017. Deze hebben o.a. gevolgen voor machtigingsaanvragen en (restitutie)nota's. Rond uw machtigingsaanvragen voor 2016 af voor 1 januari!  Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het inkoopbeleid voor 2018