Contracteren Mondzorg

Zilveren Kruis continueert meerjarige afspraken in 2019

In 2017 heeft Zilveren Kruis 3-jarige overeenkomsten aangeboden. Met de instellingen voor jeugdtandverzorging en centra voor bijzondere tandheelkunde zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijs van mondzorg voor de jeugd en de bijzondere tandheelkunde. De overeenkomst voor de tandartsen en tandprothetici heeft betrekking op de conventionele protheses en klikprotheses. De tandarts-implantoloog kan een addendum implantologie afsluiten. Wij continueren deze afspraken en voeren per 2019 geen beleidswijzigingen door.
 

De overeenkomst voor protheses en klikprotheses sluit u online af

Heeft u nog geen overeenkomst afgesloten dan is dit nog steeds mogelijk. De einddatum van de overeenkomst blijft 31 december 2019. Meer informatie over de verschillende overeenkomsten, de instapvoorwaarden en het online afsluiten van een overeenkomst vindt u in het inkoopbeleid 2018.

Zilveren Kruis levert spiegelinformatie over gedeclareerde zorg bij de jeugd  

Meer informatie over de beschikbare spiegelinformatie vraagt u éénvoudig op via monitormondzorg@zilverenkruis.nl
 

Op 1 oktober publiceren wij de maximum techniek- en materiaal tarieven 2019

De maximum techniek- en materiaal tarieven zijn onderdeel van de huidige contractafspraken. Op 1 oktober 2018 publiceren wij de maximum tarieven voor 2019 op onze website.