Luchtbrug

Luchtbrug is een online tool voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar met astma. Door gebruik van Luchtbrug hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis.

Met Luchtbrug beheren patiënten zelf hun astmagegevens, beschikken zij over een behandel- en actieplan bij klachten en is er regelmatig online contact met het behandelteam. Patiënten ontvangen korte online vragenlijsten waarmee het mogelijk is om te monitoren hoe het met de patiënt en zijn/haar astma gaat. Bij afwijkingen kunnen zorgverleners ingrijpen.

Mijn instelling wil hiermee starten

'In de app vult Evelien regelmatig de Astma Controle Test in. Wanneer ze zich benauwd voelt, hoeveel dagen ze last heeft van een piepende ademhaling, en allerlei andere gegevens die tijdens de ziekenhuiscontroles ook worden gevraagd. Wanneer de uitslag daarvan alarmerend is, ontvangt de behandelend arts direct een bericht via luchtbrug, en neemt contact met ons op. Daarnaast geeft de app ‘Astmaatje’ eens per maand een overzicht van deze scores, dat geeft ons en de arts veel inzicht in het beloop van Eveliens astma. Als ik twijfel over de dosering van Eveliens medicijnen, stuur ik gewoon even een berichtje via de app. En de app stuurt zelf een mailtje wanner de vragenlijst weer ingevuld moet worden. Nu functioneert Evelien weer net zo goed als ieder ander gezond kind. Hockeyt zelfs op het middenveld en heeft bijna geen longontstekingen meer.' Moeder van astma patiënt.

Bron: https://www.kekmama.nl/artikel/persoonlijk/ondanks-astma-functioneert-mijn-dochter-weer-als-ieder-ander-gezond-kind

'Met luchtbrug kunnen we vroegtijdig de behandeling van ons kind bijsturen om verdere verslechtering te voorkomen. Dat voelt echt als een steuntje in de rug. Dat je samen met een deskundige kunt overleggen wat te doen. In acute situaties kun je gebruikmaken van een schema waarin stap voor stap staat wat je kunt doen. Bovendien kun je rechtstreeks communiceren met het behandelteam via een beveiligde verbinding. Via de score kun je ook mooi het verloop van de klachten zien, of je kind meer of minder last heeft in de lente of van huisstofmijt.' Moeder van astma patiënt.

Bron: Slingeland nieuws, nummer 21, Mei 2017, p 8.

‘De luchtbrug biedt een zeer waardevolle aanvulling op de behandeling zoals we die tot nu toe kenden. Bovendien is er een afgeschermde privémodule met het individueel zorgplan van het kind. Daarin staat ook een overzicht van de medicatie en andere gegevens die van belang zijn, bijvoorbeeld of het kind wel of geen last heeft van allergieën.’ Kinderlongverpleegkundige

Bron: Slingeland nieuws, nummer 21, Mei 2017, p 8.

‘De drempel om even een berichtje te sturen is heel laag in de virtuele astmakliniek. Dit is handig als kinderen of hun ouders een niet zo dringende vraag hebben waarvoor je niet meteen het ziekenhuis zou bellen.’ Kinderlongarts

Bron: Zeehaas.nl

Dit initiatief is een zorgmodule in ontwikkeling. Samen met zorgaanbieders verkent Zilveren Kruis hoe het een zorgmodule kan worden.Wilt u eens informeren hoe het werkt bij andere ziekenhuizen? De volgende ziekenhuizen maken al gebruik van dit initiatief of zijn bezig om dit te implementeren:

 • Bernhoven
 • Tergooi
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)
 • Jeroen Bosch ziekenhuis
 • Maasziekenhuis Pantein
 • Rijnstate
 • Amphia
 • Slingeland ziekenhuis
 • Maasstad ziekenhuis
 • Maxima medisch centrum
 • Amalia kinderziekenhuis - Radboud UMC
 • Canisius-Wilhelmina ziekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Westfriesgasthuis
   

Bron: https://www.luchtbrug.nl/deelnemende-ziekenhuizen/

 • Met Luchtbrug is het mogelijk om tot 50% van het aantal polibezoeken te reduceren
 • Luchtbrug geeft dezelfde astmacontrole, aantal klachtenvrije dagen, longfunctie en levenskwaliteit van kinderen met astma als bij reguliere poliklinische controles
 • Luchtbrug is kostenbesparend

Bron: Online astmazorg voor kinderen: van trial naar praktijk

Met Luchtbrug is het mogelijk om tot 50% van het aantal polibezoeken te reduceren

 • Luchtbrug geeft dezelfde astmacontrole, aantal klachtenvrije dagen, longfunctie en levenskwaliteit van kinderen met astma als bij reguliere poliklinische controles
 • Luchtbrug is kostenbesparend

Bron: Online astmazorg voor kinderen: van trial naar praktijk