Intensive Home Treatment (IHT)

Psychiatrische crisisbehandeling thuis

Intensive Home Treatment (IHT) is er voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben in een crisissituatie. Het ambulante IHT-team is 24/7 bereikbaar en komt bij de patiënt thuis langs. Het team behandelt de patiënt om een klinische opname te voorkomen of de duur van de opname zo kort mogelijk te houden. Daarnaast biedt het team ondersteuning voor de naasten in de omgeving van de patiënt.

Mijn instelling wil hiermee starten

 

'De afgelopen periode is een erg lastige periode uit mijn leven, waarin jullie onmisbaar voor mij zijn geweest. Ik hoop dat jullie voor andere net zoveel kunnen betekenen als jullie voor mij hebben gedaan!' Patiënt IHT

'Vanaf het moment dat jullie binnenstapten voelde ik me serieus genomen. Eindelijk mensen die begrepen hoe ik me voelde en volledig achter mij gingen staan om me te steunen. Ik kan niet uitleggen hoeveel het betekent dat er mensen zijn die begrijpen dat het soms te lang kan zijn tussen een huisbezoek de ene dag en de volgende. De wetenschap dat ik jullie altijd kon bellen heeft mij zo ontzettend geholpen. Vanaf het moment dat jullie binnenstapten voelde ik me serieus genomen. Eindelijk mensen die begrepen hoe ik me voelde en volledig achter mij gingen staan om me te steunen. Ik kan niet uitleggen hoeveel het betekent dat er mensen zijn die begrijpen dat het soms te lang kan zijn tussen een huisbezoek de ene dag en de volgende. De wetenschap dat ik jullie altijd kon bellen heeft mij zo ontzettend geholpen.' Patiënt IHT
 
Bron: Yulius.nl - Klinische zorg thuis (pdf)

 

'Ik denk dat zeker 50% tot 75% van de mensen die we nu behandelen, voorheen opgenomen werden.' Verpleegkundig Specialist *

'Onze visie is dat mensen met psychiatrische problemen het beste in hun vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden: herstellen doe je thuis.' MET GGZ instelling, Roermond**

Bron: *https://www.ggzcentraal.nl/liever-thuis-dan-in-de-kliniek-dat-kan-met-iht/

Bron: **https://www.metggz.nl/application/files/8014/9855/4296/Folder_IHT.pdf (pdf) 

 

Wilt u eens informeren hoe het werkt bij andere ziekenhuizen? De volgende ziekenhuizen maken al gebruik van dit initiatief of zijn bezig om dit te implementeren:

 • GGZ NHN
 • GGZ Drenthe
 • Dimence
 • Mediant
 • GGZ Rivierduinen
 • GGZ Delfland
 • GGZ Oost Brabant
 • Pro Persona
 • Altrecht
 • GGZ Friesland
 • Vincent van Gogh Instituut
 • GGZ Centraal
 • Mondriaan
 • GGNet
 • Zuyderland
 • GGZ West Brabant
 • Yulius
 • GGZE
 • Lentis
 • Renier van Arkel
 • Emergis
 • Parnassia Groep BV
 • MET GGZ
 • Arkin

Deze lijst wordt doorlopend geactualiseerd.

 
 • Gemiddelde opnameduur 50% korter (van 34 naar 17 dagen)
 • 10% minder dwangopnames en meer dan de helft minder dwangtoepassingen
 • Patiënten ervaren meer eigen regie op hun leven
 • Cliënten, hun naasten en betrokken hulpverleners zijn tevreden
 • Betere samenwerking in de keten
 • Minder lange wachtlijsten

Bron: Dimence, Verantwoord Ambulantiseren, 2017