Financiering van uw idee

We kunnen uw initiatief mogelijk financieren via transformatiegelden, stichtingen en reguliere inkoopafspraken.

Lees het inkoopbeleid Transformatiegelden MSZ 2020 (pdf)

Uw initiatief of idee:

  •  Draagt bij aan het verplaatsen van zorg naar huis door bijvoorbeeld online contact met een zorgverlener, monitoring bij chronisch zieken of behandeling thuis.
  •  Heeft de potentie om door grote groepen patiënten gebruikt te kunnen worden.
  •  Heeft aantoonbare waarde voor de patiënt.
  •  Heeft een positief effect op kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven.
  •  Draagt bij aan een besparing van de zorgkosten per jaar.

Check of uw idee of initiatief voldoet aan de voorwaarden van ‘Zorg veilig thuis’

U ziet dan hoe u met ons over uw idee of initiatief in gesprek kunt gaan en waar u mogelijk financiering kunt aanvragen.

Check of uw idee aan de voorwaarden voldoet