Vergezichten

Wij organiseren de zorg ‘rondom’ de zorgvraag van onze verzekerde. Daarom richten wij onze inkoop steeds meer op de patiëntreis. Hoe ziet de zorg eruit in 2025?

Bekijk het inkoopbeleid 2019

Het zorglandschap tot 2025

De  vergezichten voor verschillende klantgroepen bieden inzicht in de verwachte ontwikkelingen in het zorglandschap tot 2025. Het gaat dan om zaken als de ontwikkeling van de medische technologie, de zorgvraag, het zorgaanbod, knelpunten in het zorgaanbod en de ontwikkeling van de zorgkosten. Op basis hiervan heeft Zilveren Kruis aandachtspunten vastgesteld, waar we ons de komende jaren op richten.