Fonds SGS, Stichting Theia en SAG

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor uw project? Zilveren Kruis heeft drie stichtingen die zorg gerelateerde projecten financieel ondersteunen. De stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling en hebben een ANBI-verklaring. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis.