Projecten

Om de beste zorg en gezondheid voor onze klanten te realiseren zijn innovaties nodig die ertoe leiden dat:

  1. Klanten bewust omgaan met gezondheid en vitaliteit: we stimuleren en ondersteunen hoog risico patiënten om actief bezig te zijn met hun gezondheid en vitaliteit, zodat zorgvragen uitgesteld, verminderd of verkort worden.
  2. Klanten zelf goede keuzes kunnen maken voor zorgaanbod en zorgaanbieder: we ondersteunen klanten om hun keuze te kunnen maken voor de juiste aanbieder en het gewenste zorgaanbod.
  3. Klanten persoonsgerichte, doelmatige zorg krijgen: we stimuleren innovaties die bijdragen aan het beschikbaar stellen van de juiste zorg, voor de juiste patiënt, op de juiste plek en op het juiste moment. Hierbij sluiten we maximaal aan bij de mogelijkheden voor zelfmanagement.

Een aantal voorbeelden bij deze innovatierichtingen

Patient Empowerment

Met drie partijen (Longfonds, AstraZeneca en Zilveren Kruis) is patient empowerment voor COPD patiënten vormgegeven. Uit wetenschappelijk onderzoek naar zelfmanagement bij COPD en kwantitatief onderzoek in huisartspraktijken zijn aanbevelingen voor zorgverleners geformuleerd en tools ontworpen die de patiënten ondersteunen in zelfzorg. De ontwikkelde tools: een ‘ Longaanval-actieplan’ waarin zorgverleners en patiënten samen afspraken maken ter voorkoming van exacerbaties, beweegmodules om COPD-patiënten te (re)activeren en een onderwijsmodule voor zorgverleners worden momenteel geïmplementeerd in het zorgveld bij zes zorggroepen. Informatiefilmpjes op de site van het Longfonds ondersteunen deze tools.

Oncokompas

Oncokompas is een zelfmanagementinstrument voor oncologiepatiënten dat via meten, weten en doen patient empowered zijn om via kennis en zelfzorg grip en regie te krijgen op hun kwaliteit van leven. Zilveren Kruis heeft de doorontwikkeling en implementatie van dit instrument mogelijk gemaakt.

Gezondheidsapps

Er zijn veel gezondheidsapps beschikbaar voor smartphone en tablets, die onze klanten kunnen ondersteunen bij hun gezondheid en vitaliteit. Maar welke zijn goed, betrouwbaar en makkelijk in gebruik? Om een juiste keuze te maken laat Zilveren Kruis relevante apps testen door zorgverleners en verzekerden. We doen dit binnen (zorg)thema's die relevant zijn voor klanten zoals mantelzorg, gezond eten en drinken, geheugen en slapen. Dit heeft geresulteerd in een top drie van apps per thema. Deze top drie presenteren we aan onze klanten via de website van Zilveren Kruis.

2e Arts online

Voor onze klanten hebben we een “light” versie van een second opinion geïntroduceerd: een online platform waar klanten onafhankelijk met een specialist kunnen communiceren over hun aandoening en behandeling. We volgen hoeveel van deze nieuwe dienst gebruik wordt gemaakt en hoe tevreden klanten over de 2e arts online zijn.

Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD)

In Nijkerk werken we mee aan een project dat inwoners in Nijkerk middels het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) toegang geeft tot hun persoonlijke medische gegevens. Op deze manier kunnen ze actief deelnemen aan het zorgproces. Momenteel lopen er twee pilotgroepen met diabetes- en COPD-patiënten waarmee ervaringen worden opgedaan over het gebruik van het PGD. Belangrijk hierbij is dat de informatie begrijpelijk, hanteerbaar en toepasbaar moet zijn. Deze ervaringen en inzichten gaan input bieden voor eventuele aanpassingen in het PGD en zijn een voorloper voor een brede uitrol in 2016/17. Het PGD-project in Nijkerk heeft intussen ook de status gekregen van partnerproject van het NPCF in het landelijke programma ‘PGD kader 2020’. Door deze status kan het projectteam gebruik maken van de deskundigen van het NPCF.

Effectmeting interventies ArbeidsGerelateerdeZorg

Wij benchmarken interventies voor ArbeidsgerelateerdeZorg (AGZ) op effectiviteit. Bij de effectmeting kijken we minimaal naar het effect op gezondheidswinst, verzuim en zorgkosten. De resultaten van deze benchmark geven wij aan onze klanten, waardoor de klant bewuste zorgkeuzen kan maken. Voor deze benchmark hebben we een structuur en effectmeting opgezet.