Innovatie

Innovatie speelt een belangrijke rol bij de
continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid
van de zorg.

Zilveren Kruis maakt nieuwe initiatieven waar,
samen met klanten en zorgaanbieders.

Samen brengen we de zorg naar huis

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.

Daarom vinden we het belangrijk dat patiënten thuis zorg kunnen krijgen, zolang dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Samen met u willen we de beweging van zorg naar huis versnellen.

 
Meer over Zorg veilig thuis 

 

De Zorginnovatiedesk

Heeft u een idee voor verbetering van de zorg? En voor het versterken van de positie van de klant in het zorgproces?

Wij worden enthousiast van plannen voor verbetering van de zorg én voor preventie. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de volgende doelgroepen:

  • Psychische aandoeningen
  • Mensen die te maken hebben (gehad) met kanker
  • Mensen met hart- en vaataandoeningen 
  • Ouderen (65+) 
  • Mensen met chronische aandoeningen
  • Iedereen die bewust werkt aan een gezonde levensstijl

  

Dien uw zorginnovatie in 

 

Fonds SGS, Stichting Theia en SAG

 
 Heeft u financiële ondersteuning nodig voor uw project? Zilveren Kruis heeft drie stichtingen die zorg gerelateerde projecten financieel ondersteunen. De stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling en hebben een ANBI-verklaring. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis

 
 

​Achmea Zorgparticipaties 

Wilt u als startende ondernemer hulp bij de doorontwikkeling van uw product of dienst? Achmea Zorgparticipaties BV investeert in bestaande vennootschappen, in jonge startende ondernemingen en in gezamenlijke ondernemingen met derden. Zo verbeteren we samen de gezondheidszorg in Nederland.