Telebegeleiding

De inzet van telebegeleiding versterkt de eigen regie van patiënten, verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. De patiënt meet thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Het is voor patiënten fijn dat zij dankzij eHealth niet steeds naar het ziekenhuis hoeven gaan. Vanuit die overtuiging wil Zilveren Kruis telebegeleiding breed beschikbaar maken.

Met telebegeleiding voor hartfalen willen we drie doelen bereiken

  1. Klanten ondersteunen bij zelfregie - Telebegeleiding geeft de patiënt inzicht in de gezondheidstoestand en ondersteunt daarmee de zelfregie van de patiënt.
  2. Kwaliteit van zorg verbeteren - Zodra de gezondheidstoestand verslechtert wordt dit door telemonitoring opgemerkt. Deze vroegsignalering voorkomt verergering. Ook kan de zorgverlener door de uitgebreide hoeveelheid metingen de behandeling effectiever aanpassen.
  3. Doelmatige inzet van zorg - Monitoring op afstand kan opnames voorkomen door op tijd (online) ingrijpen en voorkomt bezoeken aan de arts die niet nodig zijn. Zo lang de gezondheidstoestand stabiel is, is de belasting voor zowel patiënt als de zorgverlener lager. Telebegeleiding kan op termijn bijdragen aan lagere zorgkosten.

Heeft u innovatieve ideeën over de inzet van telemonitoring bij andere patiëntgroepen?

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen voor nu en de toekomst. Uw reguliere contactpersoon gaat graag met u in gesprek over welke mogelijkheden we gezamenlijk hiervoor kunnen waarmaken. U kunt ook altijd kijken op onze website over hoe wij omgaan met innovaties. Via deze website kunt u ook contact met ons opnemen of uw innovatie indienen.