Innovatie

Innovatie speelt een belangrijke rol bij de continuïteit, kwaliteit, toegankelijkheid en verbetering van de zorg. Zilveren Kruis maakt nieuwe initiatieven waar samen met klanten en zorgaanbieders.

Innovatie header

Samen brengen we de zorg thuis

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten.

Meer over zorg veilig thuis

De Zorginnovatiedesk

De Zorginnovatiedesk is het loket van Zilveren Kruis voor het indienen van zorginnovaties. Wij worden enthousiast van ideeën voor verbetering van de zorg en voor het versterken van de positie van de patiënt in het zorgproces.

Dien hier uw aanvraag in

Fonds SGS, Stichting Theia en SAG

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor uw project? Zilveren Kruis heeft drie stichtingen die zorg gerelateerde projecten financieel ondersteunen. De stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling en hebben een ANBI-verklaring. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis.

Naar de Quickscan

Fonds SGS
Fonds SGS

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (SGS) dankt haar naam aan de regio Kennemerland, maar neemt aanvragen uit het hele land in overweging.

Stichting Theia
Stichting Theia

Stichting Theia ondersteunt vooral projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.

Stichting Achmea Gezondheidszorg
SAG

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) richt zich in 2018 op 3 thema's: 'Vitaliteit, leefstijl en preventie', 'Meer tijd voor zorg' en 'Zorg veilig thuis'.