Verbandmiddelen

​Informatie voor apothekers

Verbandmiddelen zijn onder andere bedoeld om langdurige infecties of wonden schoon te maken en af te dekken. In het geval van hulpmiddelen ter behandeling van functies in de huid is sprake van:

 • een complexe wond, of een hoog risico daarop of
 • ernstige littekens of
 • een chronische huidaandoening.
Hulpmiddelen bij complexe wondzorg:
 • Verbandhulpmiddelen: productgroep VB;
 • Compressiehulpmiddelen: productgroep CO
 • Stoma-materialen t.b.v. fistelverzorging:  productgroep ST
 • Cathetermateriaal t.b.v. wondspoeling: productgroep CA
 • Onderleggers: productgroep IK

Hulpmiddelen bij compressiezorg niet zijnde wondzorg en TEK: 
productgroep CO;
Injectiematerialen: productgroep IN;
Oogpleisters bij de behandeling van amblyopie: productgroep DI.

De verwijzing in de overeenkomst verbandhulpmiddelen naar het Zilveren Kruis verantwoordingsformulier is niet van toepassing.

Zilveren Kruis volgt de afspraken zoals die gemaakt zijn in het kader van Minder lasten meer zorg. Huisartsen kunnen verbandmiddelen voor langdurige wondzorg voorschrijven zonder een aanvullend formulier. Het recept volstaat. Overige aanvragers maken gebruik van het ZN aanvraagformulier voor verbandhulpmiddelen. Het gezamenlijk formulier is bedoeld om de administratieve lastendruk te verlagen. Het aanvraagproces wordt eenduidiger omdat er nog slechts één formulier gehanteerd wordt i.p.v. verschillende formulieren per zorgverzekeraar.

Inkoopdocumenten

Veelgestelde vragen

Nee, indien er uitsluitend compressiezorg geïndiceerd is. Ja, indien de inzet van compressiehulpmiddelen samen gaat met de inzet van verbandhulpmiddelen in de langdurige behandeling van een complexe wond; de wondbehandeling geldt dan als primaire indicatie.
Leveranciers en apotheken stellen Zilveren Kruis regelmatig de vraag of een specifiek voorgeschreven verband- of compressiehulpmiddel vergoed wordt.
 
Raadpleeg de Z-index: In de eerste plaats is de maandelijkse update van Z-index leidend. In zowel de productgroep VB als CO zijn alle hulpmiddelen voorzien van de code “H” (medisch hulpmiddel en komt voor vergoeding in aanmerking) of de code “N” (geen medisch hulpmiddel, geen vergoeding). Het is belangrijk de maandelijkse updates van Z-index tijdig te installeren in het informatiesysteem van bedrijf of apotheek.
 
Contractafspraken: In de tweede plaats is het van belangrijk de contractvoorwaarden goed te lezen. Soms worden producten wel vergoed, maar zijn deze bij gespecialiseerde leveranciers ingekocht.
 
Zie ook de informatie bij Downloads - Verbandhulpmiddelen
 
​Er is aanspraak op vergoeding van verbandhulpmiddelen indien er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige behandeling, langer dan 14 tot 21 dagen, met verbandhulpmiddelen is aangewezen (CVZ standpunt 29-09-2009).
 
Bij mensen met een korte levensverwachting, de terminale zorgfase, kunnen complexe wonden ontstaan, of zijn complexe wonden aanwezig. De zorgverzekeraars zijn van mening dat de noodzakelijke wondzorg in deze levensfase verzekerde zorg is en de strikte handhaving van de termijn van 14 tot 21 dagen niet opportuun is. Belangrijk is het juiste verbandtype te kiezen passend bij de zorgvraag en een beperkte hoeveelheid product per levering.
​Onder ernstig littekenweefsel wordt verstaan een litteken wat nabehandeling vereist na genezing van een complexe wond zoals gedefinieerd in de toelichting op het ZN-aanvraagformulier. Voorwaarde is dat het litteken aantoonbare functiestoornis of verminking geeft en conservatieve therapie onvoldoende resultaat oplevert.
 
Verbandmiddelen ten behoeve van littekenbehandeling met een cosmetisch doel zijn uitgesloten van vergoeding. Te denken valt aan:
 
 • Hypertrofische littekens: deze littekens worden gekenmerkt door een fel rode kleur, zijn dik en stug, komen boven het huidniveau uit en veroorzaken vaak jeuk en pijn. Het litteken beperkt zich tot de oorspronkelijke wondrand.
 • Keloïde littekens: het voornaamste kenmerk van een keloïd litteken is dat dit type litteken buiten de oorspronkelijke wondrand groeit. Bovendien kan het litteken felrood tot paars kleuren. Keloïd verdwijnt niet spontaan en geeft vaak jeuk.
 • Atrofische littekens: deze littekens vertonen een atrofisch aspect. Het littekenweefsel is dun, droog, zacht en fijnrimpelig.
 • Scleroserend littekens: door pathologische veranderingen in het bindweefsel kan een litteken ook gaan scleroseren. Het litteken wordt dan hard, dik en moeilijk plooibaar.
Raadpleeg de Z-index
In de eerste plaats is de maandelijkse update van de Z-index leidend. In zowel de productgroep VB als CO zijn alle hulpmiddelen voorzien van de code 'H' (medisch hulpmiddel en komt voor vergoeding in aanmerking) of de code 'N' (geen medisch hulpmiddel, geen vergoeding). Het is belangrijk de maandelijkse updates van Z-index tijdig te installeren in het informatiesysteem van bedrijf of apotheek.
 
Contractafspraken
In de tweede plaats is het van belang de contractvoorwaarden goed te lezen. Soms worden producten wel vergoed, maar zijn deze bij gespecialiseerde leveranciers ingekocht.
Bekijk de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. (Zoek op 'verbandmiddelen'.)
 
Bekijk ook de lijst met niet-vergoede hulpmiddelen uit de categorieen CO en VB bij de documenten op deze website.
 
Wijziging overeenkomst op grond duiding ZiNL
 
Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft 29 september 2015 aangegeven dat de antibacteriële verbandkleding, -handschoenen en/of –pakken met zilver of chitosan bij atopisch/constitutioneel eczeem geen behandeling is conform stand van wetenschap & praktijk. Normaal gesproken heeft een duiding van het Zorginstituut directe geldingskracht tenzij anders aangegeven.
 
Het Zorginstituut heeft zorgverzekeraars geadviseerd een overgangsperiode te hanteren
Zilveren kruis zal een overgangsperiode hanteren tot met 1 maart 2016. Na 1 maart 2016 wordt antibacteriële verbandkleding, -handschoenen en/of –pakken met zilver of chitosan bij atopisch/constitutioneel eczeem niet meer vergoed.
 
De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.
U kunt een aanvraag doen voor vergoeding van Me-too producten bij Hulpmiddelen@Zilverenkruis.nl
 
Bij uw aanvraag voor vergoeding van Me-too producten levert u de volgende informatie aan:
 • Nieuwe product inclusief Z-indexnummer
 • Me-too product inclusief Z-indexnummer (goed gekeurde product)
 • Overzicht waaruit blijkt dat het daadwerkelijk om een Me-too gaan (zelfde ingrediënten, stoffen, materialen etc)
 • Overzicht waarin zichtbaar is wat de afwijking ten opzichte van de Me-too is.
Het is belangrijk dat u uw gegevens in Vektis juist registreert. De gegevens in Vektis vormen de basis voor de overeenkomst die wij u aanbieden. Verder is van belang dat de zorgverlener die op basis van de overeenkomst  bevoegd is declareert.
 
Ook voor de contractering 2018 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn
Werkt u met meerdere vrijgevestigde collega’s in de praktijk? (niet de medewerkers in loondienst) dan vragen wij u voor de contractering 2018 om 1 collega in de praktijk aan te wijzen die namens de praktijk de overeenkomst afsluit. Belangrijk is dat u onderling afstemt wie de overeenkomst met Zilveren Kruis tekent. Na het inloggen op het zorgverlenersportaal krijgt u de vraag wie u hiervoor machtigt. Het is belangrijk dat alle praktijkeigenaren (of vrijgevestigden) hun volmacht geven en dit bevestigen in het zorgverlenersportaal. Na het geven van de volmachten, vult de gevolmachtigde de vragenlijst voor de praktijk in en sluit de overeenkomst.
 
N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 AGB-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met loondienaren (37 AGB-code) geven geen volmacht af.
​Het AGB-register van Vektis is leidend voor uw overeenkomst en de declaratieafhandeling in onze systemen
Om een overeenkomst af te sluiten met correcte vermelding van zorgaanbieders, is het noodzakelijk dat uw praktijk (onderneming) - en persoonsgegevens goed geregistreerd staan in het AGB-register van Vektis. Aan apothekers vragen wij met klem in Vektis goed te controleren of de gegevens van de gekoppelde apothekers actueel zijn of beëindigd moeten worden. Wij adviseren u deze gegevens zo spoedig mogelijk te controleren en zo nodig aan te passen.
 
Geef wijzigingen door via www.vecozo.nl
Heeft u geen Vecozo-certificaat of wilt u een wijziging doorgeven, dan kan dat ook viainfo@agbcode.nl of via telefoonnummer 0900-2422633.
 

Vanaf 1 januari 2017 komen de declaraties, ook DISV, via Vecozo direct bij Zilveren Kruis binnen. Dit geldt alleen voor declaraties van Zilveren Kruis (inclusief Interpolis, Avéro en OZF).

Per 1 januari 2018 komen ook de declaraties voor FBTO direct bij Zilveren Kruis binnen. De Avéro Volmachten blijven de declaraties via CHA verwerken.

​CHA verwerkt aan het einde van de maand een totaaldeclaratie. Zilveren Kruis verwerkt de nota’s per schaderegel. Per saldo is er uiteindelijk geen verschil in vergoeding.