Declareren Hulpmiddelen

Informatie voor zorgaanbieders en leveranciers

Informatie over het declareren van hulpmiddelen bij Zilveren Kruis door leveranciers.

Machtiging aanvragen
Voor sommige hulpmiddelen moet u vooraf een machtiging aanvragen.
Vraag een machtiging aan

Aandachtspunten bij het declareren

We controleren op de positie van een hulpmiddel in de declaratieregels
Vanaf 1 januari 2016 controleren we systeemtechnisch op het aangeven van de positie van een hulpmiddel in de declaratieregels. Deze controle geldt ook voor declaraties die u nog indient over 2015.
 
Het declareren van links en/of rechts
Hoe vult u de positie van het hulpmiddel in de declaratieregel?
De rubriek 424 (indicatie positie hulpmiddel) is verplicht voor hulpmiddelen die links en/of rechts gedragen kunnen worden. Bijvoorbeeld brillenglazen, schoenen, prothese en orthese.
 
Zo declareert u op de juiste manier:
  • 01 links
  • 02 rechts
  • 03 links en rechts
 
Geeft u de positie van het hulpmiddel niet aan in de declaratieregels?
Dan wijzen wij de declaratieregels af met de code 8225 ‘maximaal aantal is bereikt’. U kunt de afgewezen declaratieregel na correctie opnieuw declareren. Houdt u rekening met de declaratietermijn van 6 maanden.
 
Voorbeeld juiste invulinstructie:
 
Vektis Rubriek
1 paar op 1 regel
1 paar op 2 regels
0424
03 links en recht
01 + 02 links of recht
0425
PR (paar)
ST + ST (stuk)
0426
00001 (aantal)
00001 + 00001 (aantal)
0427
00002 (aantal)
00001 + 00001 (aantal)
 
U kunt niet meer declareren op deze manier:
 
Vektis Rubriek
1 paar op 1 regel
0424
03 links en rechts
0425
ST (stuk)
0426
00002 (aantal)
0427
00002 (aantal)
 

​Als leverancier van hulpmiddelen levert u uw declaraties elektronisch bij ons aan. Deze declaraties moeten voldoen aan de meest recente hulpmiddelen lay-out (LH307). Deze standaard wordt landelijk vastgelegd door Vektis.

Declaraties van onze verzekerden levert u aan via VECOZO
Via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO kunt u uw declaraties indienen, die dan versleuteld via internet naar de betreffende zorgverzekeraars worden gestuurd. Het grote voordeel van het declareren via VECOZO is dat alle declaraties in 1 keer en op dezelfde manier kunnen worden ingediend. Bekijk ook het stappenplan voor elektronisch declareren.
 
De diensten van VECOZO zijn voor zorgverleners geheel kosteloos. De zorgverzekeraars nemen gezamenlijk alle kosten op zich.

Heeft u een vraag over uw declaratie?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
Bel 071 751 00 99 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.