Polissen met selectiviteit op hulpmiddelen

​Informatie voor zorgaanbieders en leveranciers

Bekijk inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en veelgestelde vragen.

Inkoopbeleid 2019 - Farmaceutische hulpmiddelen

Planning Hulpmiddelen voor Selectief Polissen

Datum Onderwerp
1 april 2018 publicatie inkoopbeleid
21 september 2018 aanbieden overeenkomst via zorgverlenersportaal
8 november 2018 zorgverlenersportaal gesloten
12 november 2018 communicatie met klanten over gecontracteerde zorg

Overeenkomsten

Er is een inkoopprocedure afgerond waarbij de contractering doorloopt tot 01-01-2021
  • Insulinepomp en insulinepomptoebehoren    
  • Mobiliteit Verpleging en Verzorging (MVV)   
  • Visuele hulpmiddelen   
  • Visuele communicatie

Inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en reglementen

Veelgestelde vragen

​Per contractsoort kan 1 zorgaanbieder de overeenkomst krijgen.
​Het inkoopdocument polissen met selectiviteit op hulpmiddelen bevat alle informatie over de inkoopprocedure.
​Tijdens de procedure is er één keer een mogelijkheid tot het stellen van vragen. De nota van inlichtingen (de gestelde vragen en onze antwoorden daarop) publiceren we op onze website. Het proces en de planning staan respectievelijk beschreven in hoofdstuk 5 en 7.