Polissen met selectiviteit op hulpmiddelen

Informatie voor zorgaanbieders en leveranciers

Bekijk inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en veelgestelde vragen.

Overeenkomsten

Er is een inkoopprocedure afgerond waarbij de contractering doorloopt tot 01-01-2021
  • Insulinepomp en insulinepomptoebehoren    
  • Mobiliteit Verpleging en Verzorging (MVV)   
  • Visuele hulpmiddelen   
  • Visuele communicatie

Inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en reglementen

Veelgestelde vragen

​Per contractsoort kan 1 zorgaanbieder de overeenkomst krijgen.
​Het inkoopdocument polissen met selectiviteit op hulpmiddelen bevat alle informatie over de inkoopprocedure.
​Tijdens de procedure is er één keer een mogelijkheid tot het stellen van vragen. De nota van inlichtingen (de gestelde vragen en onze antwoorden daarop) publiceren we op onze website. Het proces en de planning staan respectievelijk beschreven in hoofdstuk 5 en 7.