Hulpmiddelen aan het lichaam

Informatie voor zorgaanbieders en leveranciers

Bekijk inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en veelgestelde vragen.

Overeenkomsten

Onderstaande overeenkomsten worden door Zilveren Kruis aangeboden voor 2019

Heeft u al een overeenkomst? Dan ontvangt u op 19 september een nieuwe aanbieding per e-mail.

Doorlopende overeenkomsten

 • Borstprothesen
 • Pruiken
 • TEK / TEK oedeem

Wilt u een overeenkomst voor 2019 aanvragen? Ga dan naar ons contactformulier. Wij beoordelen uw aanvraag en u ontvangt daarna een terugkoppeling van ons.

Vermeld op het contactformulier de volgende gegevens:

 • Uw 8-cijferige AGB code
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) Deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn
 • Het e-mailadres van de tekenbevoegde conform KvK
 • Een (kopie) certificaat SEMH voor TEK
 • Een (kopie) certificaat SEMH Mammacare
 • Een (kopie) certificaat van de SEMH voor haarwerken of het ANKO-certificaat voor haarwerken.

Inkoopdocumenten, aanvraagformulieren en reglementen

Veelgestelde vragen

Algemeen

De leverancier van hulpmiddelen legt per verzekerde een zorgdossier aan. De precieze inhoud van dit zorgdossier is opgenomen in het contract wat is afgesloten met de zorgverzekeraar. Door middel van het zorgdossier wordt de geleverde zorg verantwoord. Dit zorgdossier is bij controles opvraagbaar. Dit zorgdossier moet niet verward worden met het behandelplan/medisch dossier van de verpleegkundige of huisarts etc.

​Log in het Zorgverlenersportaal in om uw overeenkomst te bekijken.

​Dit is branchespecifiek. Om goede zorg te kunnen leveren vragen wij of de scholing gericht is op dienstverlening.

De minimale voorwaarden waaraan het klanttevredenheidsonderzoek moet voldoen:

- De enquête moet makkelijk in te vullen zijn voor uw klant met ja/nee en een cijfers

De volgende thema’s moeten minimaal in een enquête worden n opgenomen indien van toepassing:

 • De mening ten aanzien van de wacht/levertijd.
 • De mening ten aanzien van de efficiency (doorlooptijd) van de uitvoering/levering.
 • De mate van gebruik van het hulpmiddel.
 • De mening ten aanzien van het beoogd resultaat (effect) van de ingezette hulpmiddelen.

- Gebruik geen smileys voor een enquête.

- Klanttevredenheidsresultaten zijn beschikbaar van een representatief aantal leveringen

- Indien u een HKZ of ISO certificering heeft gebruikt u de klant enquêtes die daar voor bestemd zijn.

- Vraag naar een cijfer ten aanzien van de behandelaar en bejegening op een schaal van 1-10.

Log in op het zorgverlenersportaal. Ga naar het tabblad ‘mijn account’. Hier kunt u uw e-mailadres en wachtwoord wijzigen.

Het Reglement 2019 wordt uiterlijk 19 november 2018 gepubliceerd. Tot die tijd kunt u uitgaan van het Reglement 2018, deze vindt u bij de documenten.

Geef uw wijziging door bij Vektis. Ga vervolgens naar het contactformulier en dien uw verzoek in. Vermeld in uw verzoek ook de naam en het e-mailadres van de tekenbevoegde. Upload bij uw verzoek ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Ga naar het contactformulier en dien uw verzoek in. Vermeld in uw verzoek de naam en het e-mailadres van de tekenbevoegde. Upload bij uw verzoek ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Heeft u een nieuw adres, e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan door aan Vektis. De gegevens van Vektis zijn leidend voor onze systemen. U kunt Vektis bereiken via het telefoonnummer 0900 0242 26 33 of via de website van Vektis.

Op 19 september 2018 ontvangt u van ons een aanbod. Dit aanbod kunt u op het zorgverlenersportaal bekijken en afsluiten.

Op 08 november 2018 sluiten wij het zorgverlenersportaal. Zorg er dus voor dat u voor die tijd uw overeenkomst heeft afgesloten.

​​