Veelgestelde vragen over Hulpmiddelen

​Selectieve polissen 2018

​Per contractsoort kan 1 zorgaanbieder de overeenkomst krijgen.
​Het inkoopdocument polissen met selectiviteit op hulpmiddelen bevat alle informatie over de inkoopprocedure.
​Tijdens de procedure is er één keer een mogelijkheid tot het stellen van vragen. De nota van inlichtingen (de gestelde vragen en onze antwoorden daarop) publiceren we op onze website. Het proces en de planning staan respectievelijk beschreven in hoofdstuk 5 en 7.

​Diabetes testmateriaal 2018

​Een inkoopprocedure is een voor alle partijen intensief traject. We hebben daarom zelf de prijs vastgesteld en bieden het contract aan alle aanbieders (medisch speciaalzaken en apotheken) aan. 
​De afgelopen jaren is gebleken dat er bijna geen categorie 2 meters zijn gedeclareerd. Omdat we de contracten willen vereenvoudigen hebben we daarom de vergoeding voor teststrips gelijkgetrokken.
​Op de datum van de publicatie van dit document is het NDF document nog niet vastgesteld.

​Personenalarmering 2018

​Tijdens de procedure is er één keer een mogelijkheid tot het stellen van vragen. De nota van inlichtingen (de gestelde vragen en onze antwoorden daarop) publiceren we op onze website. Het proces en de planning staan respectievelijk beschreven in het Inkoopdocument Hulpmiddelen hoofdstuk 5 en 7.
​Door 2 aanbieders te selecteren heeft de klant keuzevrijheid. Door maar 2 leveranciers te contracteren krijg deze zo het volume waarmee inkoopafspraken gemaakt kunnen worden.
​Het gaat erom dat u de zorg kunt leveren. U hoeft niet daadwerkelijk het kastje te leveren.

Contracteren 2017

De leverancier van hulpmiddelen legt per verzekerde een zorgdossier aan. De precieze inhoud van dit zorgdossier is opgenomen in het contract wat is afgesloten met de zorgverzekeraar. Door middel van het zorgdossier wordt de geleverde zorg verantwoord. Dit zorgdossier is bij controles opvraagbaar. Dit zorgdossier moet niet verward worden met het behandelplan/medisch dossier van de verpleegkundige of huisarts etc.

​Log in het Zorgverlenersportaal in om uw overeenkomst te bekijken.

​Dit is branchespecifiek. Om goede zorg te kunnen leveren vragen wij of de scholing gericht is op dienstverlening.

De minimale voorwaarden waaraan het klanttevredenheidsonderzoek moet voldoen:

- De enquête moet makkelijk in te vullen zijn voor uw klant met ja/nee en een cijfers

De volgende thema’s moeten minimaal in een enquête worden n opgenomen indien van toepassing:

  • De mening ten aanzien van de wacht/levertijd.
  • De mening ten aanzien van de efficiency (doorlooptijd) van de uitvoering/levering.
  • De mate van gebruik van het hulpmiddel.
  • De mening ten aanzien van het beoogd resultaat (effect) van de ingezette hulpmiddelen.

- Gebruik geen smileys voor een enquête.

- Klanttevredenheidsresultaten zijn beschikbaar van een representatief aantal leveringen

- Indien u een HKZ of ISO certificering heeft gebruikt u de klant enquêtes die daar voor bestemd zijn.

- Vraag naar een cijfer ten aanzien van de behandelaar en bejegening op een schaal van 1-10.

Log in op het zorgverlenersportaal. Ga naar het tabblad ‘mijn account’. Hier kunt u uw e-mailadres en wachtwoord wijzigen.

Geef uw wijziging door bij Vektis. Ga vervolgens naar het contactformulier en dien uw verzoek in. Vermeld in uw verzoek ook de naam en het e-mailadres van de tekenbevoegde. Upload bij uw verzoek ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Ga naar het contactformulier en dien uw verzoek in. Vermeld in uw verzoek de naam en het e-mailadres van de tekenbevoegde. Upload bij uw verzoek ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Heeft u een nieuw adres, e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan door aan Vektis. De gegevens van Vektis zijn leidend voor onze systemen. U kunt Vektis bereiken via het telefoonnummer 0900 0242 26 33 of via de website van Vektis.

Bekijk meer vragen en antwoorden

​Declareren van hulpmiddelen

Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.
Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Als de einddatum van de machtiging gepasseerd is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.
Dit verschilt per overeenkomst U raadpleegt hiervoor de overeenkomst die uw eigen organisatie met ons heeft afgesloten.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.
 
Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.
 
U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.
​Er zijn diverse softwareleveranciers die voor verscheidene branches en zorgaanbieders speciaal software ontwikkelen die de hulpmiddelen lay-out (LH307) ondersteunen. Indien u een gering aantal notaregels declareert, bestaat de mogelijkheid om deze software ook  kosteloos te downloaden. Gaat u dan naar de website www.promeetec.nl. Hier kunt u het Vastlegprogramma EI downloaden. Vergeet hierbij niet de handleiding te downloaden. Deze begeleidt u stap voor stap bij het installeren van de software en het vastleggen van uw declaratie.
Met het ondertekenen van de overeenkomst met Zilveren Kruis bent u verplicht uw declaraties elektronisch in te dienen. Deze declaraties dienen te voldoen aan de hulpmiddelen standaard LH307.
 
Deze standaard wordt ontwikkeld door de landelijke organisatie Vektis en ondergaat in 2007 een aantal veranderingen (denk aan de invoering van het BurgerServicenummer). Zorg dat u hiervan op de hoogte blijft door regelmatig onze internetsite te bezoeken en de nieuwsbrieven van Zilveren Kruis bij te houden.
 
Op de website van Vektis bieden zij onder "webapplicaties" de service "Portes" aan waar u uw declaratiebestand kan testen. Indien dit bestand wordt goedgekeurd, voldoet het aan de hulpmiddelenstandaard.
 
U kunt hierna nog contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer Hulpmiddelen 071 365 25 08 om uw declaratiebestand ook inhoudelijk te laten testen.
Het vernieuwde ZN-Aanvraagformulier verbandhulpmiddelen versie 1.1 d.d. 01-02-2013ZN is voorzien van een achterzijde, namelijk het ‘Voorschriftondersteuning voor verbandmateriaal’. Het is niet verplicht om dit gedeelte van het formulier in te vullen. Het is ondersteunend bedoeld voor de voorschrijver en kan een los voorschrijfformulier overbodig maken.
Aan producten wordt slecht één hulpmiddelenproductcode (HPK) toegekend waardoor een product niet voor twee productgroepen aangemeld kan worden. Uitgangspunt voor toekenning aan een productgroep is de primaire functie van het product.
 
  • Is de primaire functie compressie, dan volgt aanmelding voor de productgroep CO;
  • zijn de primaire functies afdekking, absorptie, fixatie of reiniging dan volgt aanmelding voor de productgroep VB.

In de zorginkoop c.q. contractering zullen zorgverzekeraars rekening houden met behandelingen waarbij uit beide productgroepen hulpmiddelen ingezet moeten worden.

Declaraties worden digitaal aangeleverd via Vecozo. Na verwerking van uw declaratie ontvangt u via Vecozo een retourbericht conform de vektisstandaard. Hierin wordt aangegeven wat betaald is en wat is afgewezen is met reden afwijzing.
 
 
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.

In het Zorgverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst(en) inzien onder het kopje 'uw overeenkomsten'. In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
(van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.