Hulpmiddelen & Mobiliteit

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

Therapiemanagement en bloedglucosemeter
Als een verzekerde gebruik maakt van een bloedglucosemeter met boluscalculator of therapiemanagement waarbij de meter doseringsadvies geeft, dan vult de voorschrijver deze bijlage in. Op basis van een juist ingevuld formulier kunt u de tegemoetkoming voor de meter declareren.
 
Alleen voor verzekerden die actief gebruik maken van een dergelijke meter en waarvoor bijlage 3 is ingevuld, kunt u het bijbehorende tarief voor de teststrips declareren (categorie 2).  In bijlage 1 van de overeenkomst diabetestestmateriaal staat beschreven wanneer welke categorie gedeclareerd mag worden.
 
Declaratiecodes voor teststrips
99010313 Diabetes teststrip categorie 1
99010314 Diabetes teststrip categorie 2
99010315 Diabetes teststrip categorie 3
 
 
 
Zilveren Kruis doet er alles aan om te zorgen dat uw declaraties in 2017 correct worden afgehandeld. Daarbij is belangrijk dat u uw gegevens in Vektis juist registreert. Deze vormen de basis voor het contract dat wij u aanbieden. Verder is van belang dat declaraties worden ingestuurd door de zorgverlener die op basis van het contract daartoe bevoegd is.
 
Voor de contractering 2017 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn
Werkt u met meerdere vrijgevestigde collega’s in de praktijk? (niet de medewerkers in loondienst) dan vragen wij u voor de contractering 2017 om 1 collega in de praktijk aan te wijzen om de overeenkomst namens de praktijk af te sluiten. Belangrijk is dat u onderling afstemt wie het contract met Zilveren Kruis gaat tekenen. Na het inloggen op het zorgverlenersportaal krijgt u de vraag wie u hiervoor wil machtigen. Het is belangrijk dat alle praktijkeigenaren (of vrijgevestigden) hun volmacht geven en dat bevestigen in het zorgverlenersportaal. Na het geven van de volmachten, kan de gevolmachtigde de vragenlijst voor de praktijk invullen en het contract afsluiten.
 
N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 AGB-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met medewerkers in loondienst (37 AGB-code) geven geen volmacht af.
 • De enquête moet makkelijk in te vullen zijn voor uw klant met ja/nee en een cijfer;
 • De volgende thema’s moeten minimaal in een enquête worden opgenomen indien van toepassing:
  -
  De mening ten aanzien van de wacht/levertijd;
  -
  De mening ten aanzien van de efficiency (doorlooptijd) van de uitvoering/levering;
  - De mate van gebruik van het hulpmiddel;
  - De mening ten aanzien van het beoogd resultaat (effect) van de ingezette hulpmiddelen.
 • Gebruik geen smileys voor een enquête;
 • Klanttevredenheidsresultaten zijn beschikbaar van een representatief aantal leveringen;
 • Als  u een HKZ of ISO certificering heeft gebruikt u de klant enquêtes die daar voor bestemd zijn;
 • Vraag naar een cijfer ten aanzien van de behandelaar en bejegening op een schaal van 1-10.
 

Actueel

De afhandeling van de declaraties loopt nu via CHA. Dit verandert vanaf 1 januari 2017. Vanaf dat moment komen de declaraties, ook DISV, via Vecozo direct bij Zilveren Kruis binnen. Dit geldt alleen voor declaraties van Zilveren Kruis (inclusief Interpolis, Avéro en OZF).  Lees meer
Dit betekent o.a. dat alleen gecontracteerde, vrijgevestigde zorgaanbieders (geen loondienaren) kunnen declareren. Lees meer
Zilveren Kruis start in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en Isala een vervolgonderzoek om de meerwaarde van de Freestyle Libre voor gebruikers te bestuderen.  Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het zorginkoopbeleid voor 2018