Registratie HVRC

​Schrijf u in in het specialistenregister. Inschrijven doet u via KNMG.

Wat is de HVRC?

HVRC staat voor: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie. De inschrijving in het specialistenregister (van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijk gehandicapten) geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bekend te maken.

Registratieprocedure

De registratieprocedure staat beschreven op de website van het KNMG.