Gecombineerde Leefstijlinterventie

Inkoopbeleid 2019

Datum Onderwerp
1 juli 2018 Publicatie inkoopbeleid
1 augustus 2018 Indienen opmerkingen/bezwaren inkoopbeleid
Uiterlijk 31 augustus 2018​ Indienen aanvraag om aanbod voor overeenkomst te ontvangen
Eind oktober 2018 Versturen uitnodigingsbrief zorgverlenersportaal
12 november 12018 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg via de zorgzoeker van Zilveren Kruis
31 december 2018 Sluiting zorgverlenersportaal
​​