Integrale zorg

We stimuleren persoonsgerichte zorg

We blijven de ketenzorg financieren via de zorggroepen. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking en bekostiging als daar overeenstemming over is in de regio. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg.

Regionale aanpak voor bekostiging Organisatie & Infrastructuur

Voor de samenwerkingsverbanden biedt het nieuwe landelijke bekostigingsmodel van Organisatie & Infrastructuur (O&I) veel uitdagingen. Zilveren Kruis kiest er voor om samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in haar werkgebied invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook helpt om huisartsen te ontlasten. Ze krijgen daarmee meer tijd voor het bieden van de persoonsgerichte zorg waaraan zij en onze klanten duidelijk behoefte hebben. We gaan niet zelf een blauwdruk ontwikkelen, maar laten partijen in de regio zelf de invulling bepalen. We zullen wel onze ambities en uitgangspunten vooraf meegeven, zodat duidelijk is waar wij op gaan toetsen. De inkoop voor 2019 zullen we inrichten op de nieuwe betaaltitels.