Huisartsen- en integrale zorg

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

  1. ELV laag complex (voor een enkelvoudige aandoening). De huisarts heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening.
  2. ELV hoog complex (voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen) ADL worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden De specialist ouderengeneeskunde heeft de medische verantwoordelijkheid bij hoog complexe zorg. Deze verantwoordelijkheid kan ook worden overgedragen aan een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
  3. ELV voor palliatief terminale zorg (PTZ) (waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn). ADL worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.

 

Lees hoe u ELV declareert bij Zilveren Kruis

​We zien voor 2018 veel onzekerheden en veranderingen voor de Ketenzorg en de financiering van Organisatie & Infrastructuur van de eerstelijn. Omdat er veel samenhang is met de reguliere Huisartsenzorg, kiezen voor éénjarige overeenkomst voor zowel Ketenzorg als Huisartsenzorg. In 2018 kijken we opnieuw naar de mogelijkheid om vanaf 2019 een meerjarige overeenkomst aan te bieden.
​Wij stellen voor zorgvernieuwing een budget vast en voor substitutie doen wij dat niet vooraf. We bieden ruimte aan zorgverleners om zelf te komen met voorstellen voor vernieuwingen in het zorgaanbod. Deze voorstellen worden op regionaal niveau beoordeeld door de regiotafel. De regiotafel kent vertegenwoordiging vanuit Zilveren Kruis, huisartsen en samenwerkingsverbanden uit de regio. De regiotafel stelt de prioriteiten vast voor vernieuwingen en beoordeelt initiatieven volgens de principes van Triple Aim.

Actueel

Publicatie definitief inkoopbeleid 2018 uitgesteld naar uiterlijk medio september Lees meer
​Bij de beoordeling Doelmatig Voorschrijven over 2016 gebruikt Zilveren Kruis de meest recente versie van de indicator 11a. Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het zorginkoopbeleid voor 2018

Bekijk alle beleidsonderwerpen voor 2018