Huisartsen- en integrale zorg

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

Vrijgevestigde huisartsen die ook scen arts zijn kunnen digitaal declareren via VECOZO op de 010 AGB. Bent u alleen scenarts en kunt u niet digitaal declareren, stuur dan uw papieren declaratie naar declaratieservice@zilverenkruis.nl 

Minimaal, de prestatie ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ is onder beperkte voorwaarden gestart, zodat u zelf de vrijheid heeft deze optimaal in te richten op basis van lokaal maatwerk. De komende periode willen we graag met een aantal deskundigen nader uitwerken welke effecten we gezamenlijk willen realiseren en monitoren zodat we optimaal zorgdragen voor kwetsbare ouderen.

U kunt de voorwaarden nalezen in de het Inkoopdocument Huisartsenzorg 2016-2017 (blz. 12: Prestatie Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen).

Actueel

Publicatie definitief inkoopbeleid 2018 uitgesteld naar uiterlijk medio september Lees meer
​Bij de beoordeling Doelmatig Voorschrijven over 2016 gebruikt Zilveren Kruis de meest recente versie van de indicator 11a. Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het zorginkoopbeleid voor 2018

Bekijk alle beleidsonderwerpen voor 2018