Wijzigen overeenkomst GGZ

Wijzigingen op een bestaande overeenkomst

1. Er komt een nieuwe medewerker in de praktijk. Wat moet ik doen?

Er is een nieuwe loondienstmedewerker werkzaam in uw praktijk
  •  Registreer de nieuwe loondienstmedewerker in Vektis
De zorgverlener wordt dan aan uw praktijk gekoppeld. Zilveren Kruis neemt haar gegevens automatisch over uit het AGB-register van Vektis.
 
De overeenkomst wijzigt hierdoor niet.
De bestaande overeenkomst moet worden aangepast
De zorgverlener gaat bij u aan de slag als nieuwe vrijgevestigde zorgverlener in de praktijk en wordt toegevoegd als ‘contractant/declarant’.
  1. Registreer de nieuwe medewerker in Vektis
  2. Stuur ons een verzoek om aanpassing van uw overeenkomst
U ontvangt van ons uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging van de aanpassing van uw overeenkomst.