Nieuws voor zorgaanbieders van GGZ

Vanaf 2019 is toestemming nodig voor verblijf in niet-contracteerde GGZ instelling. Vraag uw machtiging voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling eenvoudig via een online formulier aan. Lees meer
Vanaf 1 januari 2019 worden alle verzekerden van Uzovi-code 7084 DFZ overgezet naar Uzovi-code 3358 DFZ.  Lees meer
Fysiotherapie als behandelvorm binnen de GGZ valt niet onder de stand van wetenschap en praktijk. Lees meer
Overige afwezigheid telt niet mee voor de berekening van 1095 dagen. Lees meer
Wij verbinden tijdelijk geen consequenties aan het feit dat u geen ROM data aanlevert.  Lees meer
Jellinek (onderdeel van Arkin) en Tactus zijn gestart met twee projecten gericht op vroegsignalering en opsporen van verslaving. Lees meer
Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.  Lees meer
Vijf GGZ-zorgaanbieders hebben met Zilveren Kruis een voorkeurscontract voor drie jaar afgesproken voor depressiezorg. Het gaat om HSK, Lentis, Max Ernst GGZ, Mentaal Beter en Parnassia Groep. Lees meer
Wie mag verwijzen naar GGZ? En wat moet er op de verwijzing staan?  Lees meer
Ggz-instellingen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) te melden bij het declareren van de DBC’s. Lees meer
Zeven cliëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om bij de zorg voor ernstig zieke GGZ-patiënten te kiezen voor herstelgericht werken. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat Zilveren Kruis ondersteunt. Lees meer
Verslavingszorgaanbieders Victas, Jellinek en Tactus hebben een voorkeurscontract gekregen van Zilveren Kruis. Deze aanbieders leveren kwalitatief goede verslavingszorg, voor een passende prijs. Lees meer