Declareren Geboortezorg

Informatie over declareren van verloskundigen, kraamzorg- en echocentra

Aandachtspunten bij het declareren van geboortezorg

Dit geldt voor gecontracteerde kraamcentra en kraamcentra met een overeenkomst. Alleen dan worden de declaraties juist afgehandeld en betaald.

De zorgaanbieder bepaalt of de intake thuis moet plaatsvinden.De intake thuis mag gedeclareerd worden en wordt 100% vergoed.
Per verzorging mag slechts 1 intake worden gedeclareerd.
Hiervoor geldt het max NZa tarief.
​Er is soms verwarring of u wel of niet en vooral wanneer u het kraamdossier ondertekent. De juiste werkwijze is als volgt; aan het eind van het kraambed is het wettelijk verplicht dat de verloskundige en de klant samen het kraamdossier ondertekenen. Samen stel je vast dat de geleverde zorg en het aantal uren overeenkomen met de gemaakte afspraken.

Ook voor FBTO verzekerden nemen wij het debiteurenrisico van de wettelijke eigen bijdrage Kraamzorg over

Dit geldt de gecontracteerde kraamcentra en voor alle verzekerden van Zilveren Kruis (met of zonder aanvullende verzekering). Met ingang van 1 januari 2018 geldt dit ook voor verzekerden van FBTO.
 

U declareert de wettelijke eigen bijdrage kraamzorg bij ons

Wij nemen de nota van u over en worden daarmee eigenaar van de vordering. De wettelijke eigen bijdrage verrekenen wij met de verzekerde.
 

Dit betekent voor u tijdsbesparing op uw administratie

Het declaratieproces wordt eenvoudiger en u ontvangt binnen de gestelde betalingstermijn het volledige bedrag. Ook onze verzekerden profiteren van de nieuwe werkwijze. Zij hoeven geen nota’s meer voor te schieten en bij ons te declareren. Alleen van het gedeelte dat wij niet vergoeden, krijgt de verzekerde een acceptgiro of wij verrekenen dit via een automatische incasso.
 
Dit geldt niet voor
  • zorgaanbieders met een betaalovereenkomst
  • geboortecentra

​​​Vanaf 1 januari 2014 is er een landelijke prestatiecode voor de toeslag achterstandswijken afgegeven. Vanaf 1 febuari kunt u met deze (nieuwe) landelijke prestatiecodes de toeslag bij ons indienen.

Een overzicht van alle prestatiecodes vindt u binnenkort op deze site. Onze softwareleveranciers zijn hier tijdig van op de hoogte gesteld, Zij hebben ook op tijd de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.
 
Het adres van de BRP (Basisregistratie Personen) gegevens is leidend en dus bepalend voor het vaststellen of iemand in een achterstandswijk woont. Alleen dan mag u deze geleverde zorg declareren met de prestatietoeslag achterstandwijken. 

Postcodelijst achterstandswijken
  • Wettelijke Eigen Bijdrage Kraamzorg is € 4,30 per uur.
  • Wettelijk maximale vergoeding gebruik verloskamer (poliklinische bevalling zonder medische indicatie) is: € 208
  • Wettelijke maximale vergoeding kosten bij bevalling in het ziekenhuis, geboortehuis of kraamhotel (niet medisch noodzakelijk) is € 242 (€ 121 euro voor de moeder en € 121 voor het kind)  
​​​Dit gebeurt helaas niet altijd. Wilt u daarom goed uw maximale indientermijn bewaken en uw nota op tijd bij ons indienen? Heeft u een herdeclaratie? Deze kunt u maximaal 90 kalenderdagen na beschikbaarstelling van de retourinformatie indienen via Vecozo. Herdeclaraties buiten deze termijn nemen wij niet meer in behandeling.
Wij ontvangen regelmatig declaraties van De NT meting zonder medische indicatie. Deze  worden niet door ons vergoed (volgens polisvoorwaarden).
 
U kunt hiervoor een nota naar de verzekerde sturen.

Heeft u een vraag over uw declaratie?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
Bel 071 751 00 99 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 -18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.