Machtiging GGZ

8d806d4e3bc246129bd9ba328912d260_one1
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen datum ingevuld
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
Let op zonder onderstaande bijlagen kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen!
  • Verwijsbrief met inzicht in het voortraject, de reden van opname en de reden van de keuze voor deze instelling
  • Behandelplan met inzicht in de probleemanalyse, behandeldoelen en interventies die worden ingezet om de behandeldoelen te bereiken.
  • Bij verslaving: Scoreformulier MATE-nl 2.1. Neemt u niet de volledige MATE af? Geeft u dan aan welk meetinstrument u gebruikt voor triage en zorgtoewijzing en de uitslag hiervan.

Zorg ervoor dat de bijlage voldoet aan de volgende eisen:

  • In de bestandsnaam staan geen tekens als & < > : * % \ ?
  • Het bestand heeft als extensie doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg of png
  • U voegt maximaal 20 MB toe. Moet u meerdere bestanden uploaden in het formulier? Dan mogen de bestanden samen niet meer dan 20 MB zijn.
U heeft nog geen bijlage toegevoegd