Verzoek openen vervolgtraject etalagebenen

Heeft uw klant de afgelopen 12 maanden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie uit de basisverzekering gehad in verband met etalagebenen? En heeft uw klant een nieuwe verwijzing ontvangen in verband met een terugval? Vult u dan dit formulier in. Wij zorgen dan dat u opnieuw een traject kunt declareren.

Aanvraag

 

Een aanvraag voor een 1e traject is niet nodig.

 

Een nieuwe verwijzing is nodig bij recidivering van de klachten.

 

verzekerde

 
 
 
 
 

Uw gegevens

 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.