Papieren declaratiebericht versturen

Upload

 

Vraag eerst een machtiging aan via de website

 

Gegevens verzekerde

 

Wij kunnen uw declaratie niet in behandeling nemen
Deze declaratie is bedoeld voor een verzekerde van OZF. Zij handelen deze declaraties zelf af. Neem hiervoor contact op met zorgverzekeraar OZF.

Wij kunnen uw declaratie niet in behandeling nemen
Deze declaratie is bedoeld voor een verzekerde van een gevolmachtigde van Avéro Achmea. Zij handelen deze declaraties zelf af. Neem hiervoor contact op met One Underwriting Health B.V.

 
 
Vul het BSN in als u niet beschikt over het relatienummer van de verzekerde

Uw gegevens

 
 

Uw declaratie

Voor importmiddelen is de inkoopnota nodig, zonder inkoopnota kunnen wij uw nota niet verwerken. Voeg deze samen met de originele nota('s) toe.

Voeg de originele nota('s) toe.

Beschrijving bestand:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.