Machtiging hulpmiddelen

Javascript moet in uw browser zijn ingeschakeld om dit formulier te kunnen gebruiken. Raadpleeg uw browser voor instructies.

Aanvraag machtiging hulpmiddelen

 
Voor dit hulpmiddel hoeft geen machtiging aangevraagd te worden.

Om het voor u en ons makkelijker te maken en de papierstroom te minimaliseren, heeft Zilveren Kruis dit hulpmiddel gedereguleerd. Concreet betekent dit dat de verzekerde voor dit hulpmiddel, mits aan het protocol in uw overeenkomst wordt voldaan, vooraf geen machtiging bij Zilveren Kruis hoeft aan te vragen.

De verzekerde gaat direct met de aanvraag of het voorschrift naar u, de gecontracteerde leverancier.

Het betekent dus ook dat u de aanvragen of voorschriften moet beoordelen op juistheid en rechtmatigheid. Wij verwachten van u dat u een patiëntendossier heeft (fysiek of elektronisch) waarin u de aanvragen archiveert, zodat u deze bij controle door Zilveren Kruis kunt tonen. U hoeft deze aanvragen dus niet naar ons op te sturen.

Specifieke informatie over de procedure voor het leveren en declareren van een hulpmiddel vindt u in de door u getekende overeenkomst.

 

Stuurt u de aanvraag naar een gecontracteerde leverancier?
Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. De leverancier beoordeelt of wij de kosten betalen. Indien nodig vraagt de leverancier een machtiging bij ons aan.

Wilt u toch zelf een aanvraag indienen? Dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

 

Spoedaanvraag

Wij nemen alleen spoedaanvragen in behandeling wanneer:

  • er sprake is van een levensbedreigende situatie
  • waarmee een eventuele (langere) ziekenhuisopname kan worden voorkomen
Toelichting

 

Verzekerde

 

Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen
Neem contact op met medischedienst@one-uw.nl

 
 
 

Uw gegevens

 
 

 
Beschrijving bestand:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.