Verzoek extra kraamzorg

Uw verzoek

 

Uitgestelde kraamzorg

 1. Verzekerde heeft een aanvullende verzekering
 2. Beoordeel dit als zorgaanbieder zelf aan de hand van het LIP
  • Hoeft niet aansluitend aan de 10e dag
  • Naast de reguliere 80 uur vanuit de basisverzekering mag max. 15 uur geleverd worden.

 3. Er is geen aanvullende verzekering aanwezig
 4. Er is geen vergoeding mogelijk voor extra kraamzorg. U mag dit wel leveren, maar de verzekerde betaalt dit zelf.

Verlengde kraamzorg

 1. Betreft de 9e of 10e dag
 2. Beoordeel dit als zorgaanbieder zelf aan de hand van het LIP
  • Totaal mag 80 uur geleverd worden vanuit de basisverzekering

 3. Na de 10e dag
 4. Er is geen vergoeding voor extra kraamzorg. U mag dit wel leveren, maar de verzekerde betaalt dit zelf. Alleen in uiterst schrijnende gevallen waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie verstrekken wij beperkt coulance. Onze zorgcoaches beoordelen of er beperkt kraamzorg van maximaal 15 uur geleverd mag worden. Hiervoor vult u het formulier in onder het kopje: situatie: "Overige coulance".

Kraamzorg na doodgeboren kindje

 1. Is het kindje geboren na een draagtijd van 18 weken?
 2. Beoordeel dit als zorgaanbieder zelf aan de hand van het LIP

 3. Is het kindje geboren binnen de zwangerschapsperiode van 18 weken?
 4. De verloskundige beoordeelt dit. Er is kraamzorg op maat mogelijk zoals omschreven in het LIP

 5. Is het kindje geboren voor de 18e week van de zwangerschap?
 6. Er is geen vergoeding mogelijk voor kraamzorg.

 

Overige coulanceaanvragen

 1. In geval van een coulance aanvraag voor 3e verloskundige
 2. Voor 3e verloskundige is geen coulance mogelijk. Graag onderling verrekenen.

 3. Voor overige aanvragen vul onderstaand aanvraagformulier in

Verzekerdegegevens

 
 

Praktijkgegevens

 

 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.