Farmacie (intramuraal & extramuraal)

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

 
Zilveren Kruis doet er alles aan om te zorgen dat uw declaraties in 2017 correct worden afgehandeld. Daarbij is belangrijk dat u uw gegevens in Vektis juist registreert. Deze vormen de basis voor het contract dat wij u aanbieden. Verder is van belang dat declaraties worden ingestuurd door de zorgverlener die op basis van het contract daartoe bevoegd is.
 
Voor de contractering 2017 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn
Werkt u met meerdere vrijgevestigde collega’s in de praktijk? (niet de medewerkers in loondienst) dan vragen wij u voor de contractering 2017 om 1 collega in de praktijk aan te wijzen om de overeenkomst namens de praktijk af te sluiten. Belangrijk is dat u onderling afstemt wie het contract met Zilveren Kruis gaat tekenen. Na het inloggen op het zorgverlenersportaal krijgt u de vraag wie u hiervoor wil machtigen. Het is belangrijk dat alle praktijkeigenaren (of vrijgevestigden) hun volmacht geven en dat bevestigen in het zorgverlenersportaal. Na het geven van de volmachten, kan de gevolmachtigde de vragenlijst voor de praktijk invullen en het contract afsluiten.
 
N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 AGB-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met medewerkers in loondienst (37 AGB-code) geven geen volmacht af.
​We werken de selectieve inkoopcriteria momenteel uit. Onze wens is om meer te kunnen sturen op prijs en doelmatige inzet. Zodra hierover meer bekend is (uiterlijk 1 juli 2017) dan zullen we hierover communiceren.
​Nee, we gaan toe naar gepaste aflevertermijnen. Lang als het kan, kort als het moet. Dit kan dus een half jaar of jaar zijn, maar niet per definitie.

Actueel

Ten onrechte zijn de middelen 61093, 81388 en 81396 vermeld. Dit heeft geen gevolgen voor uw declaratie.  Lees meer
Publicatie Nota van Inlichtingen selectieve inkoopprocedure immunoglobulines, EPO's en G-CSF 2018-2020 Lees meer
Zilveren Kruis vernieuwt per 1 januari 2018 haar preferentiebeleid voor de periode 2018 t/m 2020.  Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het inkoopbeleid voor 2018