Farmacie (intramuraal & extramuraal)

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

 
Zilveren Kruis doet er alles aan om te zorgen dat uw declaraties in 2017 correct worden afgehandeld. Daarbij is belangrijk dat u uw gegevens in Vektis juist registreert. Deze vormen de basis voor het contract dat wij u aanbieden. Verder is van belang dat declaraties worden ingestuurd door de zorgverlener die op basis van het contract daartoe bevoegd is.
 
Voor de contractering 2017 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn
Werkt u met meerdere vrijgevestigde collega’s in de praktijk? (niet de medewerkers in loondienst) dan vragen wij u voor de contractering 2017 om 1 collega in de praktijk aan te wijzen om de overeenkomst namens de praktijk af te sluiten. Belangrijk is dat u onderling afstemt wie het contract met Zilveren Kruis gaat tekenen. Na het inloggen op het zorgverlenersportaal krijgt u de vraag wie u hiervoor wil machtigen. Het is belangrijk dat alle praktijkeigenaren (of vrijgevestigden) hun volmacht geven en dat bevestigen in het zorgverlenersportaal. Na het geven van de volmachten, kan de gevolmachtigde de vragenlijst voor de praktijk invullen en het contract afsluiten.
 
N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 AGB-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met loondienaren (37 AGB-code) geven geen volmacht af.
​Het afsluiten van een IDEA-overeenkomst is mogelijk tot en met 23 november 2016. Het is daarna niet langer mogelijk om nog een IDEA-overeenkomst aan te gaan. Het is tevens niet meer mogelijk om na 23 november 2016 nog in aanmerking te komen voor kwaliteitsniveau twee en de aanvullende modulaire beloning. Wanneer u na deze datum alsnog een basisovereenkomst met ons aangaat, zal uw overeenkomst ingaan op de 1e van de maand volgend op de datum van ondertekening.
Voor de beoordeling zijn wij uitgegaan van de resultaten zoals wij deze hebben ontvangen van de onderzoeksbureaus
Wanneer u van mening bent dat het toegewezen kwaliteitsniveau niet juist is, dan kunt u dit vóór 15 januari 2017 – samen met de bewijslast – aan ons doorgeven via e-mailadres: kwaliteitsbeleid.farmacie@zilverenkruis.nl.
 
Inhoudelijke bezwaren op de onderzoeksresultaten nemen wij niet meer in behandeling. De indientermijn voor inhoudelijke bezwaren is  verstreken.  In de klachtenprocedure op de website is opgenomen dat u uw bezwaar tot 7 oktober 2016 kon indienen.
 
Wanneer u bij ons heeft aangegeven dat het kwaliteitsniveau naar uw mening niet juist is verzoeken we u te wachten met declareren totdat u een reactie van ons heeft ontvangen. Dit om foutieve betaling en herstel van declaraties te voorkomen.

Actueel

In deze Nota van Inlichtingen vindt u een overzicht van alle, binnen de in de Leidraad genoemde termijn, aan Zilveren Kruis gestelde vragen met betrekking tot de Zilveren Kruis Inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2018-2020. Lees meer
Het huidige preferentiebeleid van Zilveren Kruis loopt af per 1 januari 2018. Graag informeren wij u over de inkoopprocedure voor 2018-2020.  Lees meer
Verzekerden krijgen vanaf 1 mei 2017 uitsluitend nog een taperingstrip met venlafaxine (37,5 mg tot nul) éénmalig vergoed indien geïndiceerd. Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het inkoopbeleid voor 2018

 
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea